תוכנית ההכשרה למטפלים

תוכנית ההכשרה מעניקה לבוגריה תואר של אנליטיקאי יונגיאני, היכול להתקבל למכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית, ודרכו להיות חבר באגודה  הבינלאומית לפסיכולוגיה אנליטית (IAAP).

ההכשרה נועדה לאפשר למטפלים מנוסים להמשיך ולהתפתח בעזרת הגישה היונגיאנית הן מבחינה אישית והן מבחינה מקצועית.
התוכנית מיועדת למטפלים מוסמכים ומנוסים במקצועות בריאות הנפש: הפסיכולוגיה הקלינית, הפסיכיאטריה, העבודה הסוציאלית (מ.א.) והטיפול באומנויות (מ.א. או תואר מקביל). קבלתם של פונים מיוחדים תישקל באופן פרטני.

אודות ההכשרה

תכנית הלימודים מיועדת להכניס את הקנדידט להלך המחשבה היונגיאני, להכיר לו את השפה הסימבולית ולעזור לו לחבר בין השפה הקלינית והעולם הארכיטיפי והסימבולי. התכנית חושפת את הקנדידט לגישות שונות בעולם המחשבה היונגיאני ויישומיו בטיפול.

ועדות ההוראה וההסמכה ילוו את מהלך ההכשרה של הקנדידטים ויעקבו אחר ההשתתפות בתהליך הלמידה, הגשת העבודות, ושמירה על רצף של אנליזה והדרכה. חברי הוועדות האלה ויושבי הראש שלהן יהיו כתובת לכל בעיה אישית שתתעורר ושעלולה להשפיע על תהליך ההכשרה.

 

איפה ומתי

הלימודים יתקיימו ברובם בבית המכון החדש, ברחוב הצפירה 18, תל אביב, בימי ג' בין השעות 21.00-17.00, במשך עשרה חודשים בשנה.
ההכשרה נמשכת לפחות ארבע שנים. 

צורת הלימוד

הלימוד נושא אופי ספירלי, דהיינו חזרה מעגלית על נושאים מרכזיים, יותר מפעם אחת, לצורך של העמקה ואינטגרציה.
הדרכה קבוצתית מלווה את הקורסים לאורך השנים. ההדרכה הקלינית הקבוצתית אשר ניתנת בחלק השני של כל מפגש, תתמקד החל מן השנה השנייה בעיקר בחומר הנלמד באותו הקורס.
הקנדידטים לוקחים חלק פעיל בלמידה – כולל קריאה, הצגת נושא וחומר קליני רלוונטי.
רוב הקורסים נערכים במתכונת של מספר מפגשים עם אותו מורה.
כל מפגש מחולק לשתי יחידות העוסקות באותו נושא. יחידה ראשונה תיאורטית, ניתנת על ידי מורה אחד או שנים ואילו השנייה – יחידה קלינית או חווייתית, ניתנת על ידי מורה אחר (בד"כ) או שניהם . החומר הקליני נמצא במוקד תכנית ההכשרה. יחד אתו או לצדו מוגש גם חומר אחר כמו מיתולוגיה, ספרות, אגדות, סרטים, ואמנות.
תשומת לב מיוחדת מושקעת ביצירת אווירה של קריאה ולימוד בקבוצה.
בנוסף לקורסים המהווים יחד 33 מפגשים בשנה , כוללת התכנית לפחות שתי סדנאות בנושאים שונים בכל שנת לימוד.

מלגות מיוחדות

מלגות

על מנת להקל ולעודד לימודים, המכון יעניק במקרים מיוחדים מלגות שכר לימוד. המלגות יהיו בגובה 25%, 50%, 75%, מגובה שכר הלימוד. כל סכום המלגות לא יעלה על 5% מתקציב המכון. המלגה תוענק החל משנה שניה בהכשרה, בהמלצת ועדת הוראה. יילקחו בחשבון מידת המחויבות של הפונה לתהליך ההכשרה. מתן מלגה יותנה בתרומה אישית למכון.

על פי המקרה אפשר יהיה לקבל מלגה לשתי שנות לימוד. ועדת מלגות תהיה מורכבת מנשיא.ת המכון, גזבר.ית  המכון וחברי.ות, ועדת ביקורת של המכון.

פירוט תוכנית ההכשרה

לפני הגשת המועמדות
לפני תחילת לימודיו במכון, על המועמד להשלים לפחות 120 שעות של אנליזה אישית אצל אנליטיקאי יונגיאני מוסמך – חבר IAAP.

כמו כן התלמיד נדרש להיות באנליזה עם הצגת מועמדותו לתוכנית, ועליו להעלות באנליזה את נושא פנייתו להכשרה. במקרים מיוחדים תוכל ועדת הקבלה לאפשר קבלה אחרי 60 שעות אנליזה בלבד. המטפל עצמו לא יהיה מעורב בתהליך הקבלה לתכנית או בהערכות הקנדידט.

תהליך הקבלה
מילוי טפסי בקשה למועמדות בצירוף קורות חיים מפורטים והמלצות.
שלושה ראיונות אישיים, המתנהלים בנפרד, עם שלושה אנליטיקאים חברי המכון.
בתום התהליך מקבל המועמד מכתב קבלה ואת פירוט תכנית ההכשרה.

*    במהלך הלימודים על הקנדידט להמשיך באנליזה האישית לפחות כל תקופת הלימודים הפורמאליים (4 שנים). על הקנדידטים להמשיך להיות בקשר עם האנליטיקאי גם לאחר מכן ,אם כי לא באנליזה אינטנסיבית. עם זאת, יש בסמכותה של ועדת ההסמכה, בתיאום עם המדריך באנליזה המבוקרת (קונטרול), לדרוש מן הקנדידט להמשיך את האנליזה האישית עד הגשת עבודת הסיום. באם התלמיד מעוניין לעשות הפסקה באנליזה האישית או להחליף אנליטיקאי במהלך תקופת ההכשרה, יש לדווח על כך לועדת ההסמכה ולקבל את אישורה.

על מנת להשלים את ההכשרה במכון, נדרשות לפחות 300 שעות אנליזה אישית, עם אנליטיקאי חבר האגודה הבינלאומית.

שנה ראשונה: זו היא מעין שנת מבוא, בה מוצגת הגישה הסימבולית והמושגים הבסיסיים של יונג.

קורס המבוא כולל נושאים כמו התודעה, הלא מודע, קומפלקס וסמל. הארכיטיפים – אגו, פרסונה, צל, אנימה, אנימוס ואחרים. וכן, הפונקציה הטרנסצנדנטית, תהליך האינדיבידואציה ועוד.  
בהמשך ניתן קורס על התפתחות האני בגרסאות שונות; על העיקרון הנשי; על העיקרון הגברי וקורס על החלומות.

במשך השנה ניתנים סמינרים נוספים.

למעבר לשנה ב', נדרשים המועמדים לעבור מבחן תיאורטי קצר.

כל מרצה שולח שתיים או שלוש שאלות הקשורות לחומרי הלימוד בקורס שלו, והמתמחה מתבקש לענות על שתי שאלות מתוך מאגר שאלות המרצים, משני קורסים שונים. אורך העבודה כולה לא יעלה על 1500 מילים. גודל אות 11, שוליים משני צידי העמוד.

העבודה תישלח כמסמך Word לוועדת ההוראה.

בשנה זו הדגש יושם על העמקה בנושאים הבאים:

האגו והתפתחותו כפי שהוא בא לידי ביטוי במיתוס, באגדות, בפסיכופתולוגיה; וכן התפתחות התודעה על פי מושגיו של נוימן.

הרוע והצל, עם דגש על הפונקציה הנחותה. המודל האלכימי של יחסי מטפל מטופל, כולל יחסי העברה והעברה נגדית.

בשנה זו תחל הדרכה קלינית על מקרים שיביאו הקנדידטים.

 

בתום שנה זו, לאחר הגשת העבודות, ימלאו טפסי הערכה עצמית והערכת מדריך, ותתקיים שיחת הערכה. משנה זו, מוזמנים המתמחים להשתתף בימי עיון של המכון. להמשך לשנה ג: מחוייבים לעבור בחינת מעבר

 

בשנה זו ממשיכה ההעמקה בנושאי הלימוד, וכוללת קריאת טקסטים בנושאי הארכיטיפים והלא מודע הקולקטיבי, העצמי והאינדיבידואציה, פסיכופתולוגיה המתייחסת לעצמי והפסיכולוגיה של הילד.

בתום שנה זו תתקיים שיחת הערכה. הקנדידטים מורשים לגשת לבחינת מעבר לקונטרול

שנה מסכמת, שבמהלכה מפגש עם נושאים פוסט יונגיאניים בהקשרים היסטוריים, תרבותיים ופילוסופיים של זמננו. לימוד נושאים נוספים כגון: אלכימיה, מיתולוגיה ואגדות, וכמו-כן – תכנים יהודיים וקורס השוואתי עם גישות פסיכואנליטיות. בשנה זו יתקיים גם דיון בנושא ה-synchronicity.

 

בתום השנה יתקיימו שיחות הערכה ומילוי טופס הערכת מדריך והערכה עצמית לקנדידט. מטרת שיחות אישיות אלו לדון במידה שבה הופנמו המושגים שנלמדו, בהתחברות הקנדידט לגישה היונגיאנית, בהבנתו את השפה הסימבולית ובמידת בשלותו להתחיל באנליזות המבוקרות.

האנליזות המבוקרות הן הדרכה אישית על האנליזות שהקנדידט עושה למטופליו, והן נמשכות גם מעבר לשנות הלימוד הרשמיות.

ניתן להתחיל את האנליזות המבוקרות רק לאחר בחינת הקונטרול. לבחינה ניתן לגשת לאחר שנתיים של לימודים בתוכנית ההכשרה, אך הדבר תלוי במצבו של הקנדידט ולעיתים עדיף לגשת רק בסיום השנה השלישית. בכל מקרה התלמיד נדרש לגשת לבחינת הקונטרול עד תום לימודיו הפורמאליים.

לבחינת הקונטרול התלמיד נדרש להגיש תיאור מקרה בהיקף של 5,700 מילה, הכולל  שלושה חלומות. הבחינה תיערך ע"י שלושה בוחנים בכירים יחד, שאחד מהם בחן את התלמיד גם במעבר משנה ב' לג'.

לאחר מעבר הבחינה, הקנדידט  צריך להשתתף ב-100 שעות הדרכה אצל שני מדריכים – 50 שעות אצל כל אחד. המכון ממליץ על תעריף מקסימאלי לשעת הדרכה שיעודכן מידי פעם בהתאם לעליית המחירים.

לפחות אחד מן המדריכים בקונטרול חייב להיות חבר מלא במכון. אם המדריך הנוסף אינו חבר המכון, הוא יהיה המדריך בתקופת ההדרכה הראשונה, ולא יהיה זה שמכין את הקנדידט לבחינת הסיום. קיימת חובת דיווח של הקנדידט לוועדת ההסמכה לגבי זהותו של המדריך. המדריכים נדרשים לדווח לוועדת ההסמכה את מספר שעות הקונטרול שנתנו לתלמיד. לכל מדריך יהיו לא יותר משני מודרכים.

 

ארבע שנות הלימוד ומילוי חובות האנליזות המבוקרות מהוות הכשרה מלאה להסמכה.

בסיום ההכשרה על הקנדידט להגיש עבודת סיום בה מוצג מקרה של טיפול ארוך-טווח שעליו קיבל הדרכה מבוקרת. הגשת עבודת הסיום צריכה להיעשות עד ארבע שנים מתום תקופת הלימודים הפורמאליים. העבודה צריכה להיות בהיקף של כ50 עמודים (572 מילים לעמוד סך הכל 28600 מילים כתובות בפונט 11 ברווח של שורה וחצי), ולכלול כ-10 עד 13 חלומות.

מועד הבחינה יקבע תוך חודש מהגשת עבודת הסיום. במבחן הסיום נקרא הקנדידט לעמוד בפני ועדה שתכלול 3 בוחנים בכירים מחברי המכון, אשר קראו את עבודת הסיום שלו.

בסיומו של התהליך הוא מקבל תואר של אנליטיקאי יונגיאני ויכול להתקבל לאגודה היונגיאנית הבינלאומית. קבלתו כחבר במכון מותנית בהצבעת החברים.

המדריכים חברי המכון

"על התרפיסט לזכור שהמטופל נמצא כדי לקבל טיפול ולא כדי לאמת תיאוריה. אפילו יהיו האמצעים נכונים, אם ישתמש בהם האדם הלא מתאים יפעלו האמצעים המתאימים בדרך לא מתאימה. כל דבר תלוי באדם, ומעט מאוד בשיטה" 

דילוג לתוכן