אודות מכון ישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית

מכון ישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית הוקם בשנת 2000, במטרה לפעול להעמקה, הרחבה והפצה של התיאוריה והפרקטיקה של האנליזה היונגיאנית והתוספת הנוימניינית.

המכון מפתח ומקיים תכנית הכשרה מקצועית למטפלים על פי העקרונות של הפסיכולוגיה האנליטית. מאז הקמתו, סיימו את ההכשרה 6 מחזורים של אנליטיקאים. כמו כן עוסק בקביעת סטנדרטים לפרקטיקה של האנליזה היונגיאנית.

המכון מקיים פעילויות שנועדה ליצור דיונים והחלפת דעות ורעיונות בין חברי המכון. על מנת לעודד את ההרחבה וההעמקה של הידע והחדשנות בתיאוריה ובפרקטיקה של הפסיכולוגיה האנליטית, מקיים המכון שיתופי פעולה עם קבוצות אחרות.

בנוסף, עורך המכון פעילויות העשרה, שחלקן פתוח לציבור הרחב: הרצאות, הצגות מקרים, הרצאות אורח, פעילויות קבוצתיות ועוד.

החברות במכון כרוכה בקבלה של המטרות והקוד האתי שלו, וכן בהכשרה מוכרת של מכונים יונגיאניים העומדים בדרישות החברה הבינלאומית של הפסיכולוגיה האנליטית (IAAP).

אחת לשנתיים מתקיימות בחירות לבעלי תפקידי ניהול במכון: נשיא, מזכיר, גזבר ויושבי הראש של  ארבע הוועדות הקבועות הפועלות במכון.

ועדת הסמכה: עוסקת בקבלת קנדידטים להכשרה, הערכת התקדמותם במעבר משנה ולשנה וכן המלצה על קבלת קנדידטים שסיימו את הכשרתם לחברות במכון.

ועדת ההוראה:  אחראית על הכנת תכנית לימודים שתכלול סמינרים, סדנאות, הדרכה קבוצתית וכו', קיום קשר שוטף עם הקנדידטים וקבלת הערכות מהמורים והמדריכים לגבי התקדמותם של התלמידים.

ועדת תכניות: אחראית על הכנת פעילויות המכון הכוללות: הרצאות, הצגות מקרים, הרצאות

אורח, פעילויות קבוצתיות, וכו'.

ועדת האתיקה: אחראית על קידום ענייני אתיקה במכון ושילוב  אתיקה בהכשרה המקצועית. הוועדה עוסקת ב אתיקה בין מדריכים ומודרכים, אתיקה בין מטפלים ומטופלים, אתיקה בין מורים ותלמידים ואתיקה בין חברי המכון.

ועדת ערעור: ועדה אד-הוק שתוקם ע"י הנשיא ושתאושר ע"י החברים אשר נועדה לעסוק בקנדידטים אשר מעוניינים לערער על החלטה של המכון או של אחת מן הועדות שלו.

לתקנון המלא של המכון

בעלי תפקידים

נשיאה –  בתיה ברוש-פלמוני

מזכירות – ד"ר גיא פרל, ד"ר גלית בן אמיתי 

גזברות – יעל אייל

ועדת הסמכה – אסתי לידר (יו"ר), תמר לנגבהיים, ד"ר טריסטן טרודרט, נתי פרי, ד"ר יוסי מזר

ועדת הוראה – ד"ר בתיה שטרן (יו"ר), ד"ר אורית ויסמן, בנימין רוז, ד"ר יהודה אברמוביץ'

ועדת תוכניות – יעל באומן (יו"ר), ניצה גילת, מישל מנדלוביץ' יובל, ג'ניס שפירא, תמר שליט בר לב

ועדת אתיקה – מיכל טרודרט (יו"ר), פרופ' תמר קרון, יהושוע זיו

ועדת ביקורת – לאה אבשלום,  ירון ברעם

ועדת היגוי לתכנית ללימודי תרבות – ד"ר גיא פרל (יו"ר), פרופ' תמר קרון, בתיה ברוש, ד"ר אילנה לח

ועדת תכנית הכשרה אנליטית לטיפול בילדים ונוער – ד"ר גלית בן אמיתי (יו"ר), בתיה ברוש, יהושוע זיו, בנימין רוז, ד"ר רובין צייגר

 

חברי המכון

עמיתים

קנדידטים

דילוג לתוכן