המעבר לשלב האנליזה המבוקרת

 

המעבר לשלב האנליזה המבוקרת הוא אישי, ואנו רואים בו שלב מרכזי בתהליך ההכשרה,ובו תוכלו להתחיל אנליזות תחת הדרכה אישית.
המעבר לשלב זה תלוי בכמה גורמים:
א.     המעבר לשלב האנליזות המבוקרות תלוי קודם כל בהרגשה האישית של כל מטפל/ת. העיתוי הוא אינדיבידואלי, והפניה תהיה אישית, בהתאם לתחושה של כל אחד/ת לגבי המוכנות שלו/ה לעבור לשלב זה.
ב.     אנו ממליצים להתייעץ עם האנליטיקאי שלך, אך זה כמובן נתון להחלטה אישית של כל מועמד/ת.
ג.       המעבר לשלב ה"קונטרול" ידרוש הערכה של ועדת ההסמכה, או ועדה שתמונה על ידה. הועדה תעריך את בקיאותכם במושגי יסוד שלמדתם, ואת המוכנות שלכם לטפל באנליזה יונגיאנית תחת פיקוח של מדריך מוסמך. בהערכה זו, תשקול הועדה גם את כישוריכם המקצועיים וגם את ההתפתחות האישית שלכם/ן לאור הגישה היונגיאנית. מסקנות הועדה המעריכה יידונו עמכם לאחר הראיון והמלצות מפורטות יותר תישלחנה אליכם/ן בכתב.
ד.      העבודה:לקראת פגישת ההערכה, את/ה מתבקש/ת להכין תיאור של תהליך טיפולי שבו תבוא לידי ביטוי עבודתך הטיפולית לאור הגישה(ניתן ורצוי לשלב ורבטים). הצגת התהליך הטיפולי תוגש באורך של עד 5,700 מילה ותכלול 3 חלומות, ואת דרך עבודתך עליהם. בהצגה יש להתייחס לדינאמיקה האישית, לפסיכופתולוגיה, לאור הגישה היונגיאנית, ליחסי מטפל – מטופל, וכן לסמלים השונים ולכל חומר בלתי מודע שמופיע בטיפול. אין צורך בפירוט יתר של חומר רקע, ואין צורך בביבליוגרפיה.
ה.     בראיון האישי שיעסוק בטיפול שהצגת בפרט, ובעבודתך הטיפולית בכלל, תידרש/י להתייחס לעצמך כמטפל/ת, לאיכויות מצד אחד, ולנקודות התורפה מצד אחר. בראיון תישאל/י על ידי חברי הועדה בין השאר על התפתחותך כמטפל/ת עד כה מנקודת מבטך על עצמך, וכן על צפיותיך מההדרכה האישית.
ו.       על החומר הכתוב להישלח ב- 3 העתקים, בפורמט Word, לבוחנים + העתק לועדת ההסמכה, לאחר תיאום מראש. כשבועיים לאחר ההגשה יתקיים מפגש ההערכה עם חברי הועדה. מסקנות ההערכה והמלצות הועדה ימסרו למועמד בעל פה לאחר סיום הראיון, ובכתב מוקדם ככל האפשר.
ז.       באם יומלץ על התאמת המועמד/ת לעבור לשלב המתקדם, תוכל/ו לפנות לראיון אצל אחד מהאנליטיקאים הבכירים ולבדוק איתו התחלה של אנליזה מבוקרת. רצוי כי הפניה למדריך תיקח בחשבון אפשרות להכרה ולהתאמת הסגנון והצרכים של המודרך/ת ותתחשב גם במסקנות הועדה. הועדה תאשר את בחירת המדריך.
ח.     על פי אישור הועדה ניתן לקבל הדרכה גם מאנליטיקאי בכיר ומוכר על ידי האגודה הבינלאומית שאינו חבר ישיר במכון
גם אם אינו חבר במכון.
י. על פי דרישת המכון אחד מבין שני האנליטיקאים המדריכים בשלב הקונטרול חייו להיות חבר מלא במכון.

 בהזדמנות זו תזכורת כי על פי דרישת המכון, ובהתאם למקובל באגודה העולמית, את/ה אמור/ה להמשיך באנליזה האישית שלך במשך כל תקופת ההכשרה.

דילוג לתוכן