בחינת המעבר משנה ב' ל-ג'

בחינת המעבר משנה ב' ל – ג' במכון היונגיאני באה להעריך את יכולתכם ליישם את הגישה היונגיאנית בעבודתכם הקלינית. הדגש יהיה על בקיאותכם  במה שלמדתם בסמינרים, כמה וכיצד הפנמתם את הרעיונות היונגיאניים, את המושגים ואת השפה הסימבולית, וכמה אתם מיישמים מה שלמדתם בעבודתכם.

הבחינה תתבסס על עבודה שתגישו לוועדת ההסמכה, תיבדק על ידי שני בוחנים ובהמשך תוזמנו לראיון ולשיחה אתם. בכתיבת העבודה ובשיחה עם הבוחנים, תידרשו להסביר ולהדגים את מה שלמדתם, מתוך עבודתכם בקליניקה.

בעבודה הנכם מתבקשים להדגים שלושה  מושגים מרכזיים מתוך שלושה קורסים שלמדתם, ולהסתייע במושגי יסוד שלמדתם בעבר.

העבודה יכולה להתבסס על דוגמאות ותיאורים קליניים מתוך טיפול אחד או מקסימום שניים. מומלץ לבחור מטופל אחד מרכזי שסביבו תדגימו את מה שלמדתם. ניתן גם להדגים דרך חלום של המטופל, אך לא בהכרח.

היקף העבודה עד 5,700 מילה. גודל אות 11, שוליים משני צידי העמוד.

אנו ממליצים להתייעץ עם המדריך האישי על כתיבת העבודה. בכל שאלה אפשר לפנות לחברי ועדת ההסמכה.

מי שמעוניין שעבודתו תשמש כשלב מכין לקראת המעבר לשלב הקונטרול, יוכל להתבסס על בחינת המעבר. במקרה זה מומלץ לקחת את אותו מקרה שירצה הקנדידט להגיש בבחינת הקונטרול.

דילוג לתוכן