הנחיות כלליות לכתיבת עבודת הסיום לקראת קבלה לחברות במכון

אנו מעודדים כתיבת עבודת סיום מקורית, ברוח הגישה היונגיאנית, ובהתאם לאישיות הכותב, והמטופל שנבחר.
עם זאת, ברצוננו להדגיש כמה נושאים שחשוב שיופיעו בעבודת הגמר, בהתאם להנחיות הבאות:
בחירת המקרה והיקף העבודה: המקרה שיבחר חייב להיות מטופל לפחות שנתיים, במהלכן קיבלתם עליו "אנליזה מבוקרת", אצל שני מדריכים שונים כאשר המדריך השני מבין השניים חייב להיות חבר המכון והוא שמכין לבחינת הסיום.
 המטרה : להציג תהליך טיפולי ממושך ועמוק, אבל – ניתן גם להציג טיפול שנכשל.
היקף העבודה לא יעלה על 50 עמוד ( כ-572 מילים לעמוד ,סך הכל כ-28,600 מילה לכל העבודה לא כולל נספחים וביבליוגרפיה ) ,כתובים בפונט 11, רווח 1 חצי , ויכלול עד עד ולא יותר מ-13 חלומות.
תיאור הטיפול: בעבודה יתואר התהליך הטיפולי, תוך התייחסות לאופן עבודתו של המטפל, ואינטראקציות טיפוליות בין המטפל למטופל. הכוונה היא שניתן יהיה לחוות מתוך התיאור, כיצד המטפל מגיב, כיצד עובד עם חומר לא מודע, כיצד מתייחס לסמלים ולדימויים, כיצד מפרש, אמפליפיקאציות וכו'.
יחסי העברה והעברה נגדית: הנושאים של יחסי מטפל מטופל , טרנפרנס וקאונטרטרנספרנס, חייבים לקבל תשומת לב מיוחדת והתיחסות ברורה רצוי בסעיף נפרד . יש להתייחס גם לטרנספרנס וקאונטרטרנספרנס ארכיטיפליים או למודל האלכימי.
פסיכופתולוגיה: גם נושא זה ידון בעבודה כסעיף בפני עצמו , כמובן לאור הגישה היונגיאנית. אין הכוונה רק לאבחנות פסיכיאטריות רגילות (DSM וכו') אלא התייחסות למצב האני וציר אני עצמי, לקומפלקסים מרכזיים, בעיות אישיות, סימפטומים ופונקציות פסיכולוגיות (בעיקר פונקציה נחותה) מתוך ראיה קלינית וסימבולית גם יחד.
פרק הסיום: בעבודה יופיע פרק המסכם את התהליך הטיפולי על שלביו ונושאיו המרכזיים. כמו כן יופיע בסיכום דיון תיאורטי בנושא מרכזי העולה מתוך הטיפול.
תהליך הראיון: עם סיום כתיבת העבודה, יש ליצור קשר עם ועדת ההסמכה.
להעביר לוועדה אישור על שעות האנליזה המבוקרת, משני המדריכים איתם עבדתם. על המדריך האחרון שהוא חבר המכון לאשר כי קרא את העבודה, וכי היא ראויה להערכה.
את העבודה הכתובה יש לשלוח לשלושה מעריכים – ששמותיהם ימסרו לכם על ידי ועדת ההסמכה, המועמד יוזמן לפגישת הערכה עם 3 הקוראים, כחודש לאחר קבלת העבודה.
להזכירכם: במהלך כל תקופת ההכשרה ועד הגשת עבודת הסיום עליכם להמשיך באנליזה האישית שלכם גם אם לא באותה אינטנסיביות .
דילוג לתוכן