נוהלים וקריטריונים לתמיכה במחקר ופרסום

אחת ממטרות המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית היא לשאוף להרחיב ולהעמיק את הידע והחדשנות בתיאוריה ובפרקטיקה של הפסיכולוגיה האנליטית.

לשם כך המכון יעודד ויתמוך, כפי יכולתו, בעריכה ופרסום מחקר העוסק בתחומים השונים של החשיבה האנליטית. המכון יעודד חשיבה מקורית, מחדשת ומרחיבה המבוססת על משנותיהם של ק.ג. יונג , א. נוימן וממשיכיהם.

דוגמאות לבקשות תמיכה יכולות להיות (אך לא רק)  תמיכה בפרסום ספר, תמיכה בהוצאות עריכת מחקר (כפוף לתכנית ותקציב מחקרי),  תמיכה בהוצאות עריכה או תרגום של מאמר (כזה שהתקבל לפרסום בעיתון מקצועי או כנס בינ"ל ).

אישור וגובה התמיכה מותנה במצבו הכספי של המכון בשנה נתונה, בהיקף העבודה הנדונה ובמידת תרומתה להרחבת הידע והאופקים של הפסיכולוגיה האנליטית.  אישור התמיכה תביא בחשבון את הרלוונטיות של העבודה הנדונה  לחיי המכון ולחברה בישראל.

על מקבל התמיכה יהיה לציין במקרה פרסום שעבודת המחקר/הספר/המאמר פורסם בתמיכת המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית

לשם השגת כל אלו המכון ימנה ועדה הכוללת את אחד מחברי ועדת הביקורת, אחד מחברי ועדת הוראה, אחד הגזברים ונשיא המכון שידונו בבקשות ובסמכותם יהיה לאשר / לדחות / לקבוע את גובה התמיכה.

דילוג לתוכן