קריטריונים ונהלים להענקת מלגות למחקר ולפרסומים במכון

את בקשות התמיכה לשנה הקרובה יש להגיש עד 1.1.2021
את הבקשות יש לשלוח לפרופ' הנרי אברמוביץ' – henry.abramovitch@gmail.com

מטרת המלגות : עידוד מחקר בפסיכולוגיה אנליטית והפצת הידע על ידי חברי המכון.

זכאות למלגות:  אנליטיקאים/אנליטיקאיות  חברי המכון וקנדידטים/קנדידטיות במכון.  עמיתים של המכון אינם זכאים למלגות.

בדיקת בקשות והחלטות על מתן מלגות  נשיא המכון ימנה ועדה  של 2 חברים לבדיקת הבקשות והחלטות על מתן מלגות.

אתיקה: חבר/ת וועדה יפטור עצמו/עצמה מבדיקה ודיון בבקשת מלגה אשר כרוכה בה אפשרות של ניגוד עניינים (מגיש/ת הבקשה היא באנליזה או הדרכה אצל חבר/ת הוועדה או היה בעבר, היכרות אישית שיכול להיות כרוך בה אינטרס וכדומה). במקרה כזה יחליף נשיא המכון  את חבר/ת הוועדה.

תקציב: התקציב השנתי יהיה בגובה 2% מהתקציב השנתי – השנה 5000 ₪ בקירוב. מלגות יכולות להיות בגובה 1000ש"ח, 2000, 2500 ואפילו 5000- תלוי במספר הבקשות המתאימות.

על כל מי שמקבל/ת מלגה להגיש לגזבר המכון רשימת הוצאות וקבלות בסוף שנת תקציב.

מומלץ ביותר שכל מי שמבקש/ת מלגה יפנה לקרנות מחקר אחרות וידווח על כך לוועדה . קרנות מחקר אחרות יכולות להיות :IAAP; מפעל הפיס; קרן עמוס דה-שליט (לפרסומים) וכדומה. ניתן למצוא באינטרנט פירוט של קרנות מחקר.

מועדים: תאריך אחרון להגשת בקשות למלגה יפורסם על ידי הועדה בכל שנה. החלטה על מתן המלגות תפורסם חודש לאחר תאריך זה. לוועדה הזכות להחליט גם על אי מתן מלגות בשנה מסוימת, כשאין הצעות מתאימות.

ניתן להגיש בקשה חוזרת למלגה שנה לאחר קבלת מלגה, אך אין לוועדה התחייבות לתת מלגה נוספת.

תוכן הבקשה למלגה:

בקשה למלגת מחקר:

המחקר יכול להיות אמפירי או עיוני. בקשה למלגת מחקר צריכה לכלול את הסעיפים הבאים:

כותרת המחקר המוצע ושם מגיש הבקשה

מטרת המחקר, שאלת המחקר ותרומת המחקר לפסיכולוגיה האנליטית

שיטת המחקר: נבדקים (או במחקר עיוני –טקסטים או עבודות אמנות וכדומה)

שיטת איסוף החומר.

שיטת ניתוח התוצאות

המלגה המבוקשת, ומטרותיה (עזרה במחקר, תרגום לאנגלית או לעברית של שאלונים או של טקסטים שייחקרו וכדומה. יש לפרט!)

אומדן תקופת המחקר

אפשרויות פרסום המחקר ותוצאותיו (באיזה ז'ורנלים ניתן לפרסם את המחקר, ספרים וכדומה)

ביבליוגרפיה (ספרים ומאמרים הקשורים לנושא המחקר). נא לכתוב פריטי ביבליוגרפיה על פי הדוגמאות הבאות:

Wirtz, U. (2014). Trauma and Beyond: The Mystery of Transformation. New Orleans, Louisiana: Spring Journal and Books.

Kron, T. (2020) Dreaming under fire; the psyche in times of continuous stress. Journal of Analytical Psychology. 65(1)75-87.

 

בקשה למלגה לצורך פרסום מאמר או ספר:

לא תינתן מלגה לצורך כתיבת מאמר או ספר! אלא רק לפרסום מאמר או ספר שכתיבתם הסתיימה.

הבקשה צריכה לכלול את הסעיפים הבאים:

כותרת הספר או המאמר

שפת הספר – עברית או כל שפה אחרת

תקציר

קשר של המאמר או הספר לפסיכולוגיה אנליטית

שם הז'ורנל או הוצאת הספרים המיועדים לפרסם את הספר או המאמר

מטרת המלגה (תרגום  לשפה אחרת מהשפה המקורית , עריכה, תשלום להוצאת הספרים וכדומה).

 

חובה על כל מקבל/ת מלגה לֹציין בכל מאמר או ספר: מחקר/ספר  זה נעשה בעזרת מלגת מחקר של מכון ישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית על שם אריך נוימן.

כמו כן חובה לשלוח עותק לנשיא המכון ועותק נוסף לוועדת הספרייה.

דילוג לתוכן