בחירות לוועדות המכון 2020

לכל חברי המכון שלום רב, בישיבה הקרובה ב-24.6.20 נקיים בחירות לוועדות המכון.

רשימות המועמדים לתפקידים השונים יופיעו באתר המכון. חברי המכון מוזמנים להציג מועמדות או להציע מועמדים עד תאריך 10/6/20.

את ההצבעה נערוך באופן מקוון, בעמוד ייעודי באתר. על תהליך ההצבעה נודיע במייל נפרד במועד מאוחר יותר.

להלן התפקידים העומדים לבחירה:

• יו"ר ועדת הסמכה (דרישת תקנון – אנליטיקאי מדריך)

• 3 חברי ועדת הסמכה (דרישת תקנון – אנליטיקאים מדריכים)

 

• יו"ר ועדת הוראה (דרישת תקנון – אנליטיקאי מדריך)

• 3 חברי ועדת הוראה (דרישת תקנון – אנליטיקאים חברים)

 

• יו"ר ועדת תכניות (דרישת תקנון – אנליטיקאי חבר)

• 3 חברי ועדת תכניות (דרישת תקנון – אנליטיקאים חברים)

 

• יו"ר ועדת אתיקה  (אין דרישות תקנון לגבי ועדת האתיקה)

• 2 חברי ועדת אתיקה

דילוג לתוכן