ארכיטיפ האחים / הנרי אברמוביץ'

המאמר התפרסם בפסיכואקטואליה, גליון 81:  ארכיטיפ האחים: קנאה, זהות ותסביך קין והבל.

לקריאת המאמר המלא