Beaux-Arts de Carcassonne - Caïn portant le corps d'Abel 1876 - Alexandre Falguieres

ארכיטיפ האחים / הנרי אברמוביץ'

המאמר התפרסם בפסיכואקטואליה, גליון 81:  ארכיטיפ האחים: קנאה, זהות ותסביך קין והבל.

לקריאת המאמר המלא

דילוג לתוכן