׳מי האיש יבוא בשער׳ – דבורה קוצ׳ינסקי מדברת על הנשגב

הרצאתה של דבורה קוצ'ינסקי. ערב יום השואה, 2021, במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע״ש אריך נוימן

 

דילוג לתוכן