פגיעה מינית בטיפול: סקירת ספרות / אילנה לח

פגיעה מינית בתוך טיפול נפשי היא תופעה אלימה הפוגעת בעקרון הטיפולי הבסיסי של שמירה על טובת המטופלת . תופעה זו כוללת רצף של התנהגויות הנע מתקיפה מינית ועד ביטויים מילוליים של התנהגות מינית שאינה הולמת.
מאמר זה פורש סקירה מקיפה בשפה העברית של הספרות המקצועית בנושא, ומתאר את המדרון החלקלק של הפרת גבולות בטיפול, העלול להוביל לחציית גבולות מיניים. תחילה מוצגות ההגדרות של התופעה, לאחר מכן נסקרת הספרות העוסקת במחקר בנוגע לשכיחותה, להשלכותיה על המטופלות הנפגעות, למאפייני המטפלים הפוגעים, ולתגובת הקהילה המקצועית לחשיפת הפגיעה. לבסוף מובאות הצעות לטיפול בתופעה.משום שאין כיום סקירת ספרות עדכנית בנושא בעברית, מטרת מאמר זה היא להציג לקוראי העברית סיכום עדכני של הסוגיות העיקריות הנדונות בספרות המקצועית בתחום, ולהצביע על כיווני מחקר נדרשים .זאת כדי להעלות את מודעות אנשי מקצועות הטיפול לסוגייה כואבת ומושתקת זו, ולסכנת הגלישה להפרת הגבולות המיניים גם על ידי מי שתופס את עצמו כאיש טיפול מוסרי.

למאמר המלא

דילוג לתוכן