תכנית שנתית ללימודי תרבות במבט יונגיאני

שנת הלימודים תשפ"ה (2024-2025)

במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן פועלת תכנית לימודים שנתית ייחודית ובלבה עיון במגוון מרכיבים של התרבות האנושית, הנשען על נקודת המבט הייחודית של הפסיכולוגיה האנליטית (יונגיאנית). בבסיס לימודי התרבות ברוח זו עומדת ההנחה כי לצד הלא מודע האישי, מתקיים באדם רובד נוסף המכונה "הלא מודע הקולקטיבי". במרכיבים רבים של התרבות האנושית – ממיתולוגיה ודת, דרך פילוסופיה והיסטוריה ועד האמנות לסוגיה – ניתן לזהות את השפעותיו של אותו רובד קולקטיבי. הבנה זו מובילה לתהליך לימוד דו-סטרי: ההיכרות עם המבנים הקולקטיבים (הארכיטיפים) פותחת רובד נוסף בהבנת התופעה התרבותית או היצירה האמנותית, ואילו עיון בתרבות ובאמנות מעמיק את הבנת הארכיטיפים ומכאן שאף את היכרותנו עם עצמנו. על פי תפיסה זו, ניתן להתייחס אל האנושות כאל בעלת 'נפש גדולה' שהיא מעין מכלול יוצר תרבות ואמנות במטרה להמשיך ולהתפתח באמצעותן. סיפורה של 'הנפש הגדולה' הזו הוא סיפורנו.

התכנית מיודעת לקהל הרחב ואף לנשות ואנשי מקצוע מתחום הטיפול המבקשים להעמיק היכרותם עם הפסיכולוגיה האנליטית (יונגיאנית). התכנית תתמקד בפרשנות התרבות והאמנות ולא בהיבטיה הטיפוליים של הגישה. התכנית מהווה תכנית המשך לתכנית שנלמדה בשנים הקודמות, אך שנת הלימודים בכללותה וכל קורס בנפרד עומדים בפני עצמם ופתוחים לתלמידות ותלמידים חדשות וחדשים. השנה אף שינינו את התכנית, כך שתכלול שני קורסי מבוא מורחבים – אחד למשנתו של יונג והשני לזו של נוימן.

מורי התכנית הנם אנליטיקאיות/ים במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ובחלק מן הקורסים הם יקיימו דיאלוג עם מומחיות ומומחים בתחום הנלמד. מומלץ להירשם לתכנית המלאה אך ניתן להירשם גם לקורסים בודדים (סימסטריאליים או רבעוניים) על בסיס מקום פנוי.

הלימודים יתקיימו בבית המכון, ברחוב הצפירה 18 תל אביב, בימי חמישי בערב.

שכר הלימוד לתכנית המלאה עומד על 4,000 ₪. שכר לימוד לקורס בודד: 600 ₪.

לפני ההרשמה, נא עיינו בתקנון ההרשמה המפורט להלן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למייל  jungandculture@gmail.com

יו"ר ועדת ההיגוי: ד״ר גיא פרל.
ועדת ההיגוי: פרופ' תמר קרון, גב' בתיה ברוש , ד"ר גיא פרל, ד"ר אילנה לח.
רכזת התכנית: עדי בן פזי

הקורסים בתוכנית

הנפש, מסתוריה וצלליה מהלידה ועד המוות – מבוא לתיאוריה של ק.ג. יונג

ד"ר אבי באומן

התאוריה של יונג, גישתו לנפש האדם האישית ולנפש הכלל אנושית כולל גישתו הטיפולית יהוו את מוקד הסמינר. נעסוק במבנה הנפש, בקומפלקסים, בארכיטיפים המרכזיים ובהתפתחות האדם לאורך החיים. נלמד את עקרונות הטיפול היונגיאני ומהו העצמי המתגלה בתהליך. נראה עד כמה הגישה מאפשרת מקום לחיבור הבלתי יאומן שקיים בין הנפש הפרטית וזו הכללית שהצטברה. תוך הלימוד נעבור כמעין תהליך אשר בו יוכלו המשתתפים למצוא את עצמם ואת אותם תחומים אשר במיוחד בהם נפשם הפרטית מתחברת לכללית.  

 ד"ר אבי באומן הוא פסיכולוג קליני מדריך ואנליטיקאי יונגיאני בכיר. חבר, מורה ומדריך במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן. המרכז האקדמי של  התוכנית לפסיכותרפיה יונגיאנית ביחידה ללימודי המשך שבבית הספר לעבודה סוציאלית באונ' בר אילן. מחבר הספר "שערות הזהב של השד – אגדות גרים כמראה לצד האפל של הנפש" (מודן 2005). בין פרסומיו:

הפנים הנסתרים של דמות האם והשפעתן על עצמיות הילד (בתוך: אמהות – מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר, הקבוץ המאוחד 2009, בעריכת אמיליה פרוני).

טקסים ליצירת החלל המקודש (בתוך: המשחק – מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר, ידיעות ספרים 2002, בעריכת אמיליה פרוני).

עריכה מדעית של הספר: האדם המיסטי מאת אריך נוימן (רסלינג 2007)

הנפש, מסתוריה וצלליה מהלידה ועד המוות – מבוא לתיאוריה של ק.ג. יונג

ד"ר אבי באומן

התאוריה של יונג, גישתו לנפש האדם האישית ולנפש הכלל אנושית כולל גישתו הטיפולית יהוו את מוקד הסמינר. נעסוק במבנה הנפש, בקומפלקסים, בארכיטיפים המרכזיים ובהתפתחות האדם לאורך החיים. נלמד את עקרונות הטיפול היונגיאני ומהו העצמי המתגלה בתהליך. נראה עד כמה הגישה מאפשרת מקום לחיבור הבלתי יאומן שקיים בין הנפש הפרטית וזו הכללית שהצטברה. תוך הלימוד נעבור כמעין תהליך אשר בו יוכלו המשתתפים למצוא את עצמם ואת אותם תחומים אשר במיוחד בהם נפשם הפרטית מתחברת לכללית.  

 ד"ר אבי באומן הוא פסיכולוג קליני מדריך ואנליטיקאי יונגיאני בכיר. חבר, מורה ומדריך במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן. המרכז האקדמי של  התוכנית לפסיכותרפיה יונגיאנית ביחידה ללימודי המשך שבבית הספר לעבודה סוציאלית באונ' בר אילן. מחבר הספר "שערות הזהב של השד – אגדות גרים כמראה לצד האפל של הנפש" (מודן 2005). בין פרסומיו:

הפנים הנסתרים של דמות האם והשפעתן על עצמיות הילד (בתוך: אמהות – מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר, הקבוץ המאוחד 2009, בעריכת אמיליה פרוני).

טקסים ליצירת החלל המקודש (בתוך: המשחק – מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר, ידיעות ספרים 2002, בעריכת אמיליה פרוני).

עריכה מדעית של הספר: האדם המיסטי מאת אריך נוימן (רסלינג 2007)"

״האומר בלבו״ – הגותו וחידושיו של אריך נוימן

פרופ' תמר קרון

בתיה ברוש פלמוני

ד"ר גיא פרל

נוימן היה מתלמידיו המבריקים של יונג שאף הביא את תורתו לישראל בשנות השלושים של המאה שעברה. הגותו הרחיבה את התיאוריה היונגיאנית בכמה תחומים: בהם התפתחות הילד, הנשי, יצירה אומנותית, יחסי האגו והעצמי. בקורס ילמד מבחר מכתביו ורעיונותיו הייחודיים.

פרופסור תמר קרון היא פרופסור אמריטוס האוניברסיטה העברית, פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה. אנליטיקאית יונגיאנית בכירה. חברה, מורה ומדריכה במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן. חוקרת חלומות טראומה, מחקרה העכשווי הוא על חלומות בצל 7.10 והמלחמה. כותבת ומפרסמת מאמרים מדעיים ועיוניים בתחומים: הדרכה בפסיכותרפיה, הפסיכולוגיה האנליטית-יונגיאנית, על מקום הדיאלוג על פי מרטין בובר בפסיכותרפיה, וכמו כן ספרי פרוזה. בין ספריה נשים ורודות (על דיכאון אחרי לידה) (עם עובד 1989), אנחנו אדם וחוה-זוגיות, מיתוסים, פסיכולוגיה (הקיבוץ המאוחד 2004). תרגמה וערכה יחד עם דוד וילר את הספר אדם ומשמעות של אריך נוימן (רסלינג 2013). ספר נוסף בתרגום ועריכת השניים – מקורות התודעה היהודית מאת אריך נוימן (כרמל 2022)

בתיה ברוש פלמוני אנליטיקאית יונגיאנית בכירה, מנחה ומדריכה. נשיאת המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית על שם אריך נוימן. מדריכה ומרצה בתחומים של האנאליזה היונגיאנית במסגרת המכון ובמסגרות נוספות, בארץ ובעולם. לאורך שנים רבות אחראית על ההכשרה האנליטית באוקראינה.

ד"ר גיא פרל – אנליטיקאי יונגיאני, ע"ס, משורר וחוקר שירה. חבר, מורה ומדריך במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן. מורה בביה"ס לע"ס באונ' ת"א, בתכנית להכשרה אנליטית של ביה"ס לפסיכותרפיה יונגיאנית של המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ובמסגרות נוספות. מחבר הספרים יש נקודה מעל הראש שלך (הקיבוץ המאוחד, 2013); לשאת את הנפש במהופך – רשימות על שירה (קשב לשירה, 2016); מערה (לוקוס, 2019); הַדְּבוֹרים של הבלתי-נראה – אל שפת השירה בעקבות יונג ונוימן (רסלינג, 2021); גופו של הלא נאמר – רשימות על שירה (קשב לשירה, 2023).

״האומר בלבו״ – הגותו וחידושיו של אריך נוימן

פרופ' תמר קרון

בתיה ברוש פלמוני

ד"ר גיא פרל

נוימן היה מתלמידיו המבריקים של יונג שאף הביא את תורתו לישראל בשנות השלושים של המאה שעברה. הגותו הרחיבה את התיאוריה היונגיאנית בכמה תחומים: בהם התפתחות הילד, הנשי, יצירה אומנותית, יחסי האגו והעצמי. בקורס ילמד מבחר מכתביו ורעיונותיו הייחודיים.

פרופסור תמר קרון היא פרופסור אמריטוס האוניברסיטה העברית, פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה. אנליטיקאית יונגיאנית בכירה. חברה, מורה ומדריכה במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן. חוקרת חלומות טראומה, מחקרה העכשווי הוא על חלומות בצל 7.10 והמלחמה. כותבת ומפרסמת מאמרים מדעיים ועיוניים בתחומים: הדרכה בפסיכותרפיה, הפסיכולוגיה האנליטית-יונגיאנית, על מקום הדיאלוג על פי מרטין בובר בפסיכותרפיה, וכמו כן ספרי פרוזה. בין ספריה נשים ורודות (על דיכאון אחרי לידה) (עם עובד 1989), אנחנו אדם וחוה-זוגיות, מיתוסים, פסיכולוגיה (הקיבוץ המאוחד 2004). תרגמה וערכה יחד עם דוד וילר את הספר אדם ומשמעות של אריך נוימן (רסלינג 2013). ספר נוסף בתרגום ועריכת השניים – מקורות התודעה היהודית מאת אריך נוימן (כרמל 2022)

בתיה ברוש פלמוני אנליטיקאית יונגיאנית בכירה, מנחה ומדריכה. נשיאת המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית על שם אריך נוימן. מדריכה ומרצה בתחומים של האנאליזה היונגיאנית במסגרת המכון ובמסגרות נוספות, בארץ ובעולם. לאורך שנים רבות אחראית על ההכשרה האנליטית באוקראינה.

ד"ר גיא פרל – אנליטיקאי יונגיאני, ע"ס, משורר וחוקר שירה. חבר, מורה ומדריך במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן. מורה בביה"ס לע"ס באונ' ת"א, בתכנית להכשרה אנליטית של ביה"ס לפסיכותרפיה יונגיאנית של המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ובמסגרות נוספות. מחבר הספרים יש נקודה מעל הראש שלך (הקיבוץ המאוחד, 2013); לשאת את הנפש במהופך – רשימות על שירה (קשב לשירה, 2016); מערה (לוקוס, 2019); הַדְּבוֹרים של הבלתי-נראה – אל שפת השירה בעקבות יונג ונוימן (רסלינג, 2021); גופו של הלא נאמר – רשימות על שירה (קשב לשירה, 2023).

ייצוגי הרוע במיתוסים ובאמנות

ד"ר אילנה לח

שאלת קיום הרוע ומקורותיו מעסיקה את בני האדם משחר ההיסטוריה, ומעלה שאלות מורכבות וחשובות גם כיום. המיתוסים שסופרו במהלך הדורות מתארים את הבנת העולם על מרכיביו השונים, הכוללים גם את הרוע. הגישה היונגיאנית מניחה שהמיתוסים מתארים מצבים ותהליכים ארכיטיפיים ורואה בהם מקור חשוב להבנת נפש האדם והתפתחותה. יונג כינה את המיתולוגיה ספר לימוד של ארכיטיפים, שבו הנפש הלא-מודעת מיוצגת בתמונות. הקורס מציע סקירה של איכויות ארכיטיפיות שהמיתוסים מגדירים כרוע, ודיון על הבנת הרוע כמהות בעולם וכאיכות נפשית.  על בסיס העמקה בהבנת רעיון הצל הארכיטיפי של יונג, יעסוק הקורס בהבנת הרוע שבנפש האדם מתוך המשגתו במיתוסים של תרבויות שונות, וביצירות אמנות מתקופות שונות בהיסטוריה אשר ניסו לתת צורה לרוע.

ד"ר אילנה לח – מטפלת באמנות ואנליטיקאית יונגיאנית. מרצה בכירה המלמדת טיפול באמנות בבית הספר לחברה ואמנויות בקריה האקדמית אונו. חברה ומורה במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן. מחברת הספר: מקורות הרוע בנפש האדם (כרמל 2017), כותבת על האספקטים הארכיטיפיים של טיפול באמנות ושל תופעות חברתיות, ועוסקת במחקר ציורים בארץ ובארכיון המכון היונגיאני בציריך.

ייצוגי הרוע במיתוסים ובאמנות

דר' אילנה לח

שאלת קיום הרוע ומקורותיו מעסיקה את בני האדם משחר ההיסטוריה, ומעלה שאלות מורכבות וחשובות גם כיום. המיתוסים שסופרו במהלך הדורות מתארים את הבנת העולם על מרכיביו השונים, הכוללים גם את הרוע. הגישה היונגיאנית מניחה שהמיתוסים מתארים מצבים ותהליכים ארכיטיפיים ורואה בהם מקור חשוב להבנת נפש האדם והתפתחותה. יונג כינה את המיתולוגיה ספר לימוד של ארכיטיפים, שבו הנפש הלא-מודעת מיוצגת בתמונות. הקורס מציע סקירה של איכויות ארכיטיפיות שהמיתוסים מגדירים כרוע, ודיון על הבנת הרוע כמהות בעולם וכאיכות נפשית.  על בסיס העמקה בהבנת רעיון הצל הארכיטיפי של יונג, יעסוק הקורס בהבנת הרוע שבנפש האדם מתוך המשגתו במיתוסים של תרבויות שונות, וביצירות אמנות מתקופות שונות בהיסטוריה אשר ניסו לתת צורה לרוע.

ד"ר אילנה לח – מטפלת באמנות ואנליטיקאית יונגיאנית. מרצה בכירה המלמדת טיפול באמנות בבית הספר לחברה ואמנויות בקריה האקדמית אונו. חברה ומורה במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן. מחברת הספר: מקורות הרוע בנפש האדם (כרמל 2017), כותבת על האספקטים הארכיטיפיים של טיפול באמנות ושל תופעות חברתיות, ועוסקת במחקר ציורים בארץ ובארכיון המכון היונגיאני בציריך.

קולנוע במבט יונגיאני

ד"ר טריסטן טרודרט

המדיום הקולנועי, בדומה לחלום ולדמיון, נשען במידה רבה על דימויים ויזואליים, ומייצג באופן נאמן את הלא מודע, הן האישי והן הקולקטיבי. הגישה היונגיאנית, שאף היא שמה דגש על דימויים ויזואליים כביטוי של הלא מודע, מאפשרת להעמיק את חוויית הצפייה ולעקוב אחר תהליך היצירה. בסמינר זה נצפה בקטעים מסרטים ונלמד להתבונן בהם מזווית סימבולית ולזהות ארכיטיפים מרכזיים, על פי ההבנה היונגיאנית.

ד"ר טריסטן טרודרט הוא פסיכיאטר ואנליטיקאי יונגיאני מדריך. בעבר עבד כפסיכיאטר בכיר במערכת הציבורית. מטפל בקליניקה פרטית בירושלים ומלמד במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן ובתוכנית לפסיכותרפיה בגישה האנליטית של יונג באוניברסיטת בר אילן. הנושאים המרכזיים אותם לימד לאורך השנים הם: פרסונה וצל, ארכיטיפ האב, מיתולוגיה ומסע הגיבור והתפתחות האגו. בהוראה מרבה להשתמש בסרטי קולנוע להדגמת מושגים יונגיאניים והעביר סדנאות על קולנוע הן בהכשרה היונגיאנית והן בסמינר לאנליטיקאים.

 

קולנוע במבט יונגיאני

המדיום הקולנועי, בדומה לחלום ולדמיון, נשען במידה רבה על דימויים ויזואליים, ומייצג באופן נאמן את הלא מודע, הן האישי והן הקולקטיבי. הגישה היונגיאנית, שאף היא שמה דגש על דימויים ויזואליים כביטוי של הלא מודע, מאפשרת להעמיק את חוויית הצפייה ולעקוב אחר תהליך היצירה. בסמינר זה נצפה בקטעים מסרטים ונלמד להתבונן בהם מזווית סימבולית ולזהות ארכיטיפים מרכזיים, על פי ההבנה היונגיאנית.

ד"ר טריסטן טרודרט הוא פסיכיאטר ואנליטיקאי יונגיאני מדריך. בעבר עבד כפסיכיאטר בכיר במערכת הציבורית. מטפל בקליניקה פרטית בירושלים ומלמד במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן ובתוכנית לפסיכותרפיה בגישה האנליטית של יונג באוניברסיטת בר אילן. הנושאים המרכזיים אותם לימד לאורך השנים הם: פרסונה וצל, ארכיטיפ האב, מיתולוגיה ומסע הגיבור והתפתחות האגו. בהוראה מרבה להשתמש בסרטי קולנוע להדגמת מושגים יונגיאניים והעביר סדנאות על קולנוע הן בהכשרה היונגיאנית והן בסמינר לאנליטיקאים.

ד"ר טריסטן טרודרט

״שירת בארות״ – שירה במבט יונגיאני-נוימניאני

ד"ר גיא פרל

לצד עיון בהיבטיה הייחודיים של שפת השירה, נתמקד בשירה המהווה ניסיון לריפוי מטראומה, שירת אלחנדרה פיסארניק, שירה חזיונית, הקוורטטים של אליוט, שירת אבות ואבהות ועוד. הקורס יהווה את המשכו של הקורס ״הדבורים של הבלתי נראה״ אך יעמוד בפני עצמו והרשמה אליו אינה מחייבת השתתפות בקורס הקודם.

ד"ר גיא פרל – אנליטיקאי יונגיאני, ע"ס, משורר וחוקר שירה. חבר, מורה ומדריך במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן. מורה בביה"ס לע"ס באונ' ת"א, בתכנית להכשרה אנליטית של ביה"ס לפסיכותרפיה יונגיאנית של המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ובמסגרות נוספות. מחבר הספרים יש נקודה מעל הראש שלך (הקיבוץ המאוחד, 2013); לשאת את הנפש במהופך – רשימות על שירה (קשב לשירה, 2016); מערה (לוקוס, 2019); הַדְּבוֹרים של הבלתי-נראה – אל שפת השירה בעקבות יונג ונוימן (רסלינג, 2021); גופו של הלא נאמר – רשימות על שירה (קשב לשירה, 2023).

״שירת בארות״ – שירה במבט יונגיאני-נוימניאני

דר' גיא פרל

לצד עיון בהיבטיה הייחודיים של שפת השירה, נתמקד בשירה המהווה ניסיון לריפוי מטראומה, שירת אלחנדרה פיסארניק, שירה חזיונית, הקוורטטים של אליוט, שירת אבות ואבהות ועוד. הקורס יהווה את המשכו של הקורס ״הדבורים של הבלתי נראה״ אך יעמוד בפני עצמו והרשמה אליו אינה מחייבת השתתפות בקורס הקודם.

ד"ר גיא פרל – אנליטיקאי יונגיאני, ע"ס, משורר וחוקר שירה. חבר, מורה ומדריך במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן. מורה בביה"ס לע"ס באונ' ת"א, בתכנית להכשרה אנליטית של ביה"ס לפסיכותרפיה יונגיאנית של המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ובמסגרות נוספות. מחבר הספרים יש נקודה מעל הראש שלך (הקיבוץ המאוחד, 2013); לשאת את הנפש במהופך – רשימות על שירה (קשב לשירה, 2016); מערה (לוקוס, 2019); הַדְּבוֹרים של הבלתי-נראה – אל שפת השירה בעקבות יונג ונוימן (רסלינג, 2021); גופו של הלא נאמר – רשימות על שירה (קשב לשירה, 2023).

מבט יונגיאני על תולדות האבן

בתיה שטרן

הקורס יעסוק בהיבטים של הגלוי והנסתר באבן, ובעיקר בהיבט הארכיטיפלי שלו. בין השאר, נתבונן באבן ותכונותיה כבדימוי סימבולי לתהליכים נפשיים, נתייחס לחקירת האבן באומנות הפיסול, לפסלי אבן כביטוי להשלכות של תכנים נפשיים, ונלמד על מקומה של האבן באלכימיה. 

ד״ר בתיה שטרן – פסיכולוגית קלינית ושיקומית, אנליטיקאית יונגיאנית בכירה, חברה מורה ומדריכה במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע״ש אריך נוימן. בעבר ראש התכנית לפסיכותרפיה יונגיאנית באוניברסיטת בר אילן. פסלת אבן בעבר, ועוסקת בהשוואת משגי תרבות המזרח הרחוק ומושגי התרבות המערבית והקשרן להיבט היונגיאני על תורת הנפש.

 

מבט יונגיאני על תולדות האבן

בתיה שטרן

הקורס יעסוק בהיבטים של הגלוי והנסתר באבן, ובעיקר בהיבט הארכיטיפלי שלו. בין השאר, נתבונן באבן ותכונותיה כבדימוי סימבולי לתהליכים נפשיים, נתייחס לחקירת האבן באומנות הפיסול, לפסלי אבן כביטוי להשלכות של תכנים נפשיים, ונלמד על מקומה של האבן באלכימיה. 

ד״ר בתיה שטרן – פסיכולוגית קלינית ושיקומית, אנליטיקאית יונגיאנית בכירה, חברה מורה ומדריכה במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע״ש אריך נוימן. בעבר ראש התכנית לפסיכותרפיה יונגיאנית באוניברסיטת בר אילן. פסלת אבן בעבר, ועוסקת בהשוואת משגי תרבות המזרח הרחוק ומושגי התרבות המערבית והקשרן להיבט היונגיאני על תורת הנפש.

מערכת שעות

שעות

17:45 – 19:15

רבעון ראשון – 7.11.24 עד 19.12.24

הנפש, מסתוריה וצלליה מהלידה ועד המוות – מבוא לתיאוריה של ק.ג. יונג  ד"ר אבי באומן

רבעון שני – 26.12.24 עד 6.2.25

רבעון שלישי – 20.2.25 עד 3.4.25

״האומר בלבו״ – הגותו וחידושיו של אריך נוימן – תמר קרון ובתיה ברוש

רבעון  רביעי – 8.5.25 עד 19.6.25

״האומר בלבו״ – הגותו וחידושיו של אריך נוימן – תמר קרון וגיא פרל

19:30 – 21:00

ייצוגי הרוע במיתוסים ובאמנות – ד"ר אילנה לח

קולנוע במבט יונגיאניד"ר טריסטן טרודרט

״שירת בארות״ – שירה במבט יונגיאני-נוימניאני – ד״ר גיא פרל

מבט יונגיאני על תולדות האבן – בתיה שטרן

 

מערכת השעות

רבעון ראשון – 7.11.24 עד 19.12.24        

17:45 – 19:15 – הנפש, מסתוריה וצלליה מהלידה ועד המוות – מבוא לתיאוריה של ק.ג. יונג  ד"ר אבי באומן

19:30 – 21:00 – ייצוגי הרוע במיתוסים ובאמנות – ד"ר אילנה לח

רבעון שני – 26.12.24 עד 6.2.25

17:45 – 19:15 – המשך – הנפש, מסתוריה וצלליה מהלידה ועד המוות – מבוא לתיאוריה של ק.ג. יונג  ד"ר אבי באומן

19:30 – 21:00 – קולנוע במבט יונגיאניד"ר טריסטן טרודרט

רבעון שלישי – 20.2.25 עד 3.4.25       

17:45 – 19:15 – ״האומר בלבו״ – הגותו וחידושיו של אריך נוימן – תמר קרון ובתיה ברוש

19:30 – 21:00 – ״שירת בארות״ – שירה במבט יונגיאני-נוימניאני – ד״ר גיא פרל

רבעון רביעי: 20.4.25 עד 8.6.25     

17:45 – 19:15 – המשך ״האומר בלבו״ – הגותו וחידושיו של אריך נוימן – תמר קרון וגיא פרל

19:30 – 21:00 – מבט יונגיאני על תולדות האבן – בתיה שטרן

ברוכים הבאים ובהצלחה

מעוניינים להצטרף לתכנית השנתית ללימודי תרבות?

מלאו את הפרטים בטופס, ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם

דילוג לתוכן