ועדת ההסמכה – תקנון

א. ועדת הסמכה תכלול יו"ר ו2-4 חברים בכירים שהשלימו 5 שנות עבודה קלינית לאחר שסיימו את הכשרתם כאנליטיקאים יונגיאניים והתקבלו כחברים במכון.

  תפקידי הוועדה כוללים:

1.לראיין ולהעריך את כישוריהם של הפונים לתהליך ההכשרה ולהחליט על קבלתם למכון או על דחיית מועמדותם.

  1. לארגן ולטפל בהערכה של הקנדידטים בנקודות שונות בתהליך ההכשרה כמו למשל: מעבר משנה לשנה, מעבר מקנדידט רגיל לקנדידט מתקדם, ועד עמידה בבחינת הסיום וקבלה כחבר מן המניין.
  1. לאשר או לדחות קידומו של התלמיד משלב לשלב, בהתבסס על נוהל הערכה קיים.
  2. להציע לקנדידטים מתקדמים רשימה של אנליטיקאים מורשים (כאלו שסיימו יותר מ5 שנות פרקטיקה קלינית מאז סיום תהליך הכשרתם), אליהם הם יכולים לפנות לאנליזה מבוקרת, ולקבל

ולאשר את בחירת הקנדידטים.

  1. להמליץ לחברי המכון על קבלתם של קנדידטים, אשר השלימו בהצלחה את הכשרתם לחברות במכון.
  1. יו"ר ועדת ההסמכה ידווח על פעילותה לפחות פעם בשנה, בישיבה ארגונית של המכון.
  2. להמליץ על הדחת קנדידט תוך כדי לימודיו.
דילוג לתוכן