הליך הבחינות במכון

  1. המדריך המלווה את הקנדידט/ית אמור להיות מעורב בתהליך כתיבת העבודה.(עבודת מעבר לשנה ג',עבודה לקראת הקונטרול, עבודת הסיום)

 

  1. המדריך המלווה אמור לאשר לוועדת ההסמכה שהעבודה נמצאה על ידו כעומדת בדרישות המכון.

 

  1. חברי הוועדה הבוחנת, יסכימו ביניהם עוד קודם למבחן עצמו, באם ראו את העבודה כראויה.

 

  1. במקרה ועולות השגות אצל מי מהבוחנים לגבי העבודה, יש לקיים דיון, עוד קודם לבחינה ובמקרה הצורך להחזיר את העבודה בצירוף ההערות הנחוצות לתיקון.

 

  1. הבחינה אמורה להתנהל באווירה מקבלת ונינוחה, המאפשרת שיח מפרה בין הבוחנים לקנדידט הנבחן, כאשר השאלות הנשאלות מכוונות להזמין את הקנדידט לחשיבה ולהפקת תועלת מהפידבק הניתן לו.

 

דילוג לתוכן