אברמית ברודסקי – אנליטיקאית

broav@gmail.com
קליניקה: רח' הזית 20, כרמי יוסף | שד' יהודית 30, תל אביב

טל. 08-928-6049 |  050-756-6419 |  03-624-3799