בנימין רוז – אנליטיקאי

קליניקה: הסורג 2, ירושלים

nyamin.rose@gmail.com

טל' 052-6621374

מציע טיפול במחיר מוזל במקרים מיוחדים – עד 250 ש"ח