ג'ניס שפירא – עמיתה

janicesha@gmail.com
הפורצים 28, ירושלים 92541
טל. 054-4618973