קרל יונג
אריך נוימן

תכנית שנתית ללימודי תרבות במבט יונגיאני

שנת הלימודים תשפ"ג (2022-2023)

להרשמה לתכנית השנתית ללימודי תרבות –  לחצו כאן

המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן פותח תכנית לימודים שנתית ייחודית ובלבה עיון במגוון מרכיבים של התרבות האנושית, הנשען על נקודת המבט הייחודית של הפסיכולוגיה האנליטית (יונגיאנית). בבסיס לימודי התרבות ברוח זו עומדת ההנחה כי לצד הלא מודע האישי, מתקיים באדם רובד נוסף המכונה "הלא מודע הקולקטיבי". במרכיבים רבים של התרבות האנושית – ממיתולוגיה ודת, דרך פילוסופיה והיסטוריה ועד האמנות לסוגיה – ניתן לזהות את השפעותיו של אותו רובד קולקטיבי. הבנה זו מובילה לתהליך לימוד דו-סטרי: ההיכרות עם המבנים הקולקטיבים (הארכיטיפים) פותחת רובד נוסף בהבנת התופעה התרבותית או היצירה האמנותית, ואילו עיון בתרבות ובאמנות מעמיק את הבנת הארכיטיפים ומכאן שאף את היכרותנו עם עצמנו. על פי תפיסה זו, ניתן להתייחס אל האנושות כאל בעלת 'נפש גדולה' שהיא מעין מכלול יוצר תרבות ואמנות במטרה להמשיך ולהתפתח באמצעותן. 'סיפורה של 'הנפש הגדולה' הזו הוא סיפורנו.

התכנית מיודעת לקהל הרחב ואף לנשות ואנשי מקצוע מתחום הטיפול המבקשים להעמיק היכרותם עם הפסיכולוגיה האנליטית (יונגיאנית). התכנית תתמקד בפרשנות התרבות והאמנות ולא בהיבטיה הטיפוליים של הגישה.

מורי התכנית הנם אנליטיקאיות/ים במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ובחלק מן הקורסים הם יקיימו דיאלוג עם מומחיות ומומחים בתחום הנלמד. משך התכנית שנה אחת בה יינתנו שמונה קורסים בני שבעה מפגשים כל אחד. ניתן להירשם גם לקורסים בודדים (על בסיס מקום פנוי).

הלימודים יתקיימו בבית המכון, ברחוב הצפירה 18 תל אביב, בימי חמישי בערב.

שכר הלימוד לתכנית המלאה עומד על 4,000 ₪. שכר לימוד לקורס בודד: 600 ₪.

ביטול השתתפות:
ניתן לפרוש מן התכנית במהלך השבוע הראשון ללימודים. דמי הלימוד יוחזרו, בניכוי דמי הרשמה: 400 ש״ח לנרשמים לתכנית מלאה. 100 ש״ח לנרשמים לקורס בודד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למייל: jungandculture@gmail.com

יוזמי ורכזי התכנית: פרופ' תמר קרון, גב' בתיה ברוש , ד"ר גיא פרל

הקורסים בתוכנית

מבוא לתיאוריה היונגיאנית

ד"ר אבי באומן

"הפסיכולוגיה האישית שלנו היא עור דק כאדוות
 ים על גבי האוקיאנוס של הפסיכולוגיה הארכיטיפית״
 יונג, כרך 18

מחשבתו של יונג, הכלים שפיתח ויחסו אל נשמת האדם מהווים עבורנו פתח גישה אל נושאים כמו יצירה, אמנות, דת, רוחניות, תודעה וחוץ תודעה, שיגעון ושפיות, מיסטיקה לסוגיה השונים, אסטרולוגיה ועוד – כאשר מאחורינו תאוריה חדשה ישנה. בסמינר נעסוק בעיקרי החשיבה היונגיאנית ובכלים והמושגים המרכזיים בה: מבנה הנפש; הלא מודע הקולקטיבי והארכיטיפים; הקומפלקסים; האגו והעצמי; אקסטרוורטיות ואינטרוורטיות; החשיבה הסימבולית; הפונקציה הטרנסצנדנטית; הקומפנסציה הנפשית; חלום והחלמה. נלמד אודות הניגודים המרכזיים בנפש: מודע ולא מודע; אור וצל; גברי ונשי; אישי וקולקטיבי. לבסוף, נתמקד בתהליכים מרכזיים בהתפתחות הנפשית: היפרדות בחצי הראשון של החיים ואינדיבידואציה בחצי השני; תהליכי זקנה ומפגש עם המוות.

ד"ר אבי באומן הוא פסיכולוג קליני מדריך ואנליטיקאי יונגיאני בכיר. חבר, מורה ומדריך במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן.המרכז האקדמי של  התוכנית לפסיכותרפיה יונגיאנית ביחידה ללימודי המשך שבבית הספר לעבודה סוציאלית באונ' בר אילן. מחבר הספר "שערות הזהב של השד – אגדות גרים כמראה לצד האפל של הנפש (מודן 2005). בין פרסומיו:
הפנים הנסתרים של דמות האם והשפעתן על עצמיות הילד (בתוך: אמהות – מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר, הקבוץ המאוחד 2009, בעריכת אמיליה פרוני).
טקסים ליצירת החלל המקודש (בתוך: המשחק – מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר, ידיעות ספרים 2002, בעריכת אמיליה פרוני).
עריכה מדעית של הספר: האדם המיסטי מאת אריך נוימן (רסלינג 2007)

מבוא לתיאוריה היונגיאנית

ד"ר אבי באומן

ד"ר יהודה אברמוביץ'

"הפסיכולוגיה האישית שלנו היא עור דק כאדוות
 ים על גבי האוקיאנוס של הפסיכולוגיה הארכיטיפית״
 יונג, כרך 18

מחשבתו של יונג, הכלים שפיתח ויחסו אל נשמת האדם מהווים עבורנו פתח גישה אל נושאים כמו יצירה, אמנות, דת, רוחניות, תודעה וחוץ תודעה, שיגעון ושפיות, מיסטיקה לסוגיה השונים, אסטרולוגיה ועוד – כאשר מאחורינו תאוריה חדשה ישנה. בסמינר נעסוק בעיקרי החשיבה היונגיאנית ובכלים והמושגים המרכזיים בה: מבנה הנפש; הלא מודע הקולקטיבי והארכיטיפים; הקומפלקסים; האגו והעצמי; אקסטרוורטיות ואינטרוורטיות; החשיבה הסימבולית; הפונקציה הטרנסצנדנטית; הקומפנסציה הנפשית; חלום והחלמה. נלמד אודות הניגודים המרכזיים בנפש: מודע ולא מודע; אור וצל; גברי ונשי; אישי וקולקטיבי. לבסוף, נתמקד בתהליכים מרכזיים בהתפתחות הנפשית: היפרדות בחצי הראשון של החיים ואינדיבידואציה בחצי השני; תהליכי זקנה ומפגש עם המוות.

ד"ר אבי באומן הוא פסיכולוג קליני מדריך ואנליטיקאי יונגיאני בכיר. חבר, מורה ומדריך במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן.המרכז האקדמי של  התוכנית לפסיכותרפיה יונגיאנית ביחידה ללימודי המשך שבבית הספר לעבודה סוציאלית באונ' בר אילן. מחבר הספר "שערות הזהב של השד – אגדות גרים כמראה לצד האפל של הנפש (מודן 2005). בין פרסומיו:
הפנים הנסתרים של דמות האם והשפעתן על עצמיות הילד (בתוך: אמהות – מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר, הקבוץ המאוחד 2009, בעריכת אמיליה פרוני).
טקסים ליצירת החלל המקודש (בתוך: המשחק – מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר, ידיעות ספרים 2002, בעריכת אמיליה פרוני).
עריכה מדעית של הספר: האדם המיסטי מאת אריך נוימן (רסלינג 2007)

ארוס, זוהר ויונג:  זוגיות במקרא באספקלריה יונגיאנית וזוהרית

פרופ' תמר קרון

ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל

אדם וחוה, רבקה ויצחק, יעקב-רחל-ולאה, מיכל-דוד-ויונתן – סיפורי הזוגיות הקדומים מרתקים כאז כן היום. נתבונן בהם ונחפש את עקבותיו של הארוס בספר הזוהר ובפסיכולוגיה האנליטית אליבא ד'יונג ואריך נוימן. בספרות הקבלה מייצגת כל אחת מהדמויות המקראיות ספִירה ואיכות אלוהית. סיפורי האהבה הגדולים של התנ"ך מרכיבים יחדיו את הזיווג שבין האל והשכינה, שכן כל דמות נשית קשורה בספִירת מלכות ואילו כל דמות גברית מייצגת את ספִירת תפארת.

ההסתכלות היונגיאנית כמו זו הקבלית רואה את הסמליות שבזיווג, הסמליות של ה"קוניונקציו" – האיחוד. מדובר בזיווג בעולם הפנימי, באיחוד ההפכים, שהוא מטרתה של דרך האינדיבידואציה. כך מייצג כל סיפור אהבה גם את היחסים שבין הארכיטיפים הגברי והנשי– האנימה והאנימוס, האם הגדולה והאב הגדול. הארוס, הן בזוהר והן בקבלה, הוא האנרגיה המחברת ומביאה לאיחוד.

פרופסור תמר קרון היא פרופסור אמריטוס האוניברסיטה העברית, פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה. אנליטיקאית יונגיאנית בכירה. חברה, מורה ומדריכה במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן. חוקרת חלומות טראומה, מחקרה העכשווי הוא על חלומות בימי קורונה. כותבת ומפרסמת מאמרים מדעיים ועיוניים בתחומים: הדרכה בפסיכותרפיה, הפסיכולוגיה האנליטית-יונגיאנית, על מקום הדיאלוג על פי מרטין בובר בפסיכותרפיה, וכמו כן ספרי פרוזה. בין ספריה נשים ורודות (על דיכאון אחרי לידה) (עם עובד 1989), אנחנו אדם וחוה-זוגיות, מיתוסים, פסיכולוגיה (הקיבוץ המאוחד 2004). תרגמה וערכה יחד עם דוד וילר את הספר אדם ומשמעות של אריך נוימן (רסלינג 2013). ספר נוסף בתרגום ועריכת השניים – מקורות התודעה היהודית מאת אריך נוימן – יראה אור בקרוב בהוצאת כרמל.

ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל היא חוקרת מיסטיקה יהודית, מיתוס ומגדר. מרצה בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה, עמיתת מחקר במכון שלום הרטמן ובמכון ת"א לפסיכואנליזה בת זמננו. ספרה חבלי אנוש- הלידה בפסיכואנליזה ובקבלה (כרמל 2018) זכה בפרס גורגיאס בחקר מחשבת ישראל לשנת 2019. פרסמה שני ספרי שירה, אין שקט בעולם כלל (הקבוץ המאוחד 2011) שזכה בפרס רחל נגב, והנפש נעתקת (הקיבוץ המאוחד, סדרת ריתמוס 2016).

ארוס, זוהר ויונג:  זוגיות במקרא באספקלריה יונגיאנית וזוהרית

פרופ' תמר קרון

ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל

אדם וחוה, רבקה ויצחק, יעקב-רחל-ולאה, מיכל-דוד-ויונתן – סיפורי הזוגיות הקדומים מרתקים כאז כן היום. נתבונן בהם ונחפש את עקבותיו של הארוס בספר הזוהר ובפסיכולוגיה האנליטית אליבא ד'יונג ואריך נוימן. בספרות הקבלה מייצגת כל אחת מהדמויות המקראיות ספִירה ואיכות אלוהית. סיפורי האהבה הגדולים של התנ"ך מרכיבים יחדיו את הזיווג שבין האל והשכינה, שכן כל דמות נשית קשורה בספִירת מלכות ואילו כל דמות גברית מייצגת את ספִירת תפארת.

ההסתכלות היונגיאנית כמו זו הקבלית רואה את הסמליות שבזיווג, הסמליות של ה"קוניונקציו" – האיחוד. מדובר בזיווג בעולם הפנימי, באיחוד ההפכים, שהוא מטרתה של דרך האינדיבידואציה. כך מייצג כל סיפור אהבה גם את היחסים שבין הארכיטיפים הגברי והנשי– האנימה והאנימוס, האם הגדולה והאב הגדול. הארוס, הן בזוהר והן בקבלה, הוא האנרגיה המחברת ומביאה לאיחוד.

פרופסור תמר קרון היא פרופסור אמריטוס האוניברסיטה העברית, פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה. אנליטיקאית יונגיאנית בכירה. חברה, מורה ומדריכה במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן. חוקרת חלומות טראומה, מחקרה העכשווי הוא על חלומות בימי קורונה. כותבת ומפרסמת מאמרים מדעיים ועיוניים בתחומים: הדרכה בפסיכותרפיה, הפסיכולוגיה האנליטית-יונגיאנית, על מקום הדיאלוג על פי מרטין בובר בפסיכותרפיה, וכמו כן ספרי פרוזה. בין ספריה נשים ורודות (על דיכאון אחרי לידה) (עם עובד 1989), אנחנו אדם וחוה-זוגיות, מיתוסים, פסיכולוגיה (הקיבוץ המאוחד 2004). תרגמה וערכה יחד עם דוד וילר את הספר אדם ומשמעות של אריך נוימן (רסלינג 2013). ספר נוסף בתרגום ועריכת השניים – מקורות התודעה היהודית מאת אריך נוימן – יראה אור בקרוב בהוצאת כרמל.

ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל היא חוקרת מיסטיקה יהודית, מיתוס ומגדר. מרצה בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה, עמיתת מחקר במכון שלום הרטמן ובמכון ת"א לפסיכואנליזה בת זמננו. ספרה חבלי אנוש- הלידה בפסיכואנליזה ובקבלה (כרמל 2018) זכה בפרס גורגיאס בחקר מחשבת ישראל לשנת 2019. פרסמה שני ספרי שירה, אין שקט בעולם כלל (הקבוץ המאוחד 2011) שזכה בפרס רחל נגב, והנפש נעתקת (הקיבוץ המאוחד, סדרת ריתמוס 2016).

יונג ועולם האמנות החזותית – השפעות הדדיות

ד"ר אילנה לח

הקורס יסקור את הדיאלוג הפורה שהתקיים בין עולם האמנות לבין ק.ג יונג בימי חייו, וממשיך להוות כר נרחב לחיבורים תרבותיים, גם אחרי מותו. פסיכולוגיית המעמקים מדגישה שהנפש מדברת בסמלים, ושלסמלים יש ביטוי ויזואלי מוחשי. ברמת התרבות, הלא מודע הקולקטיבי ורוח התקופה מקבלים צורה ביצירות אמנות מהעת החדשה, כמו גם באמנות שבטית ועתיקה. יונג עצמו חווה את כוחה של האמנות כאדם יוצר, וראה ביצירה כח מרכזי בנפש. כח זה מניע תהליכי יצירה ומקבל צורה בעבודות של אמנים שיוצרים בתוך עולם האמנות, כמו גם ביצירותיהם של אמנים אאוטסיידרים. בקורס נכיר השפעות של זרמים באמנות על יצירתו של יונג, ונתבונן בעזרת משקפיים יונגיאניות בתופעות מתוך עולם האמנות.

ד"ר אילנה לח: מטפלת באמנות ואנליטיקאית יונגיאנית. מרצה בכירה המלמדת טיפול באמנות בבית הספר לחברה ואמנויות בקריה האקדמית אונו. חברה ומורה במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן. מחברת הספר: מקורות הרוע בנפש האדם (כרמל 2017), כותבת על האספקטים הארכיטיפיים של טיפול באמנות ושל תופעות חברתיות, ועוסקת במחקר ציורים בארץ ובארכיון המכון היונגיאני בציריך.

יונג ועולם האמנות החזותית – השפעות הדדיות

דר' אילנה לח

הקורס יסקור את הדיאלוג הפורה שהתקיים בין עולם האמנות לבין ק.ג יונג בימי חייו, וממשיך להוות כר נרחב לחיבורים תרבותיים, גם אחרי מותו. פסיכולוגיית המעמקים מדגישה שהנפש מדברת בסמלים, ושלסמלים יש ביטוי ויזואלי מוחשי. ברמת התרבות, הלא מודע הקולקטיבי ורוח התקופה מקבלים צורה ביצירות אמנות מהעת החדשה, כמו גם באמנות שבטית ועתיקה. יונג עצמו חווה את כוחה של האמנות כאדם יוצר, וראה ביצירה כח מרכזי בנפש. כח זה מניע תהליכי יצירה ומקבל צורה בעבודות של אמנים שיוצרים בתוך עולם האמנות, כמו גם ביצירותיהם של אמנים אאוטסיידרים. בקורס נכיר השפעות של זרמים באמנות על יצירתו של יונג, ונתבונן בעזרת משקפיים יונגיאניות בתופעות מתוך עולם האמנות.

ד"ר אילנה לח: מטפלת באמנות ואנליטיקאית יונגיאנית. מרצה בכירה המלמדת טיפול באמנות בבית הספר לחברה ואמנויות בקריה האקדמית אונו. חברה ומורה במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן. מחברת הספר: מקורות הרוע בנפש האדם (כרמל 2017), כותבת על האספקטים הארכיטיפיים של טיפול באמנות ושל תופעות חברתיות, ועוסקת במחקר ציורים בארץ ובארכיון המכון היונגיאני בציריך.

עולמות מתכתבים – תרבות הודו העתיקה ומשנתו של יונג

נעה פוירשטין שוורץ

ד"ר יוחנן גרינשפון

לתרבות הודו העתיקה תפקיד נכבד בתיאורית 'הפסיכולוגיה האנליטית' של יונג. בסדרת המפגשים נעקוב אחר נוכחותה המשפיעה והמעצבת של הודו במשנתו של יונג. נתבונן בנקודות ההשקה, הדמיון והשוני שבין העולמות. נשווה בין ה'עצמי' ע"פ יונג וה'אטמן' האופנישדי כמו גם בין 'אינדיבידואציה' ו'אטמניזציה'. נתבונן בהתפתחות נפש האדם בארבעת שלבי החיים ההודיים למול שני שלבי החיים ע"פ יונג. האנאליזה היונגיאנית תושווה לעבודת הנפש ההודית הדורשת הפניית המבט פנימה. יחסי מורה-תלמיד באופנישדות יושוו לקשר הטיפולי. נטעם פיסות מיתולוגיה הודית ונגזור מהם עקרונות נפשיים כמו נפש בוראת עולם, מציאות ודמיון, סוגיית הניגודים ו'הפונקציה הטרנסנדנטית'.

נארח את ד"ר יוחנן גרינשפון שילמד על תורת היוגה, האופנישדות, הבהגוודגיטה בתוך דיאלוג עם משנתו של יונג.

 נעה פוירשטין שוורץ היא פסיכולוגית קלינית ואנליטיקאית יונגיאנית, חברה, מורה ומדריכה במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן. מלמדת בבי"ס לפסיכותרפיה יונגיאנית באוניברסיטת בר אילן, בבי"ס לפסיכותרפיה בשירותי הייעוץ לסטודנט באוניברסיטה העברית ובבי"ס הדו-לאומי לפסיכותרפיה בביה"ח הדסה. לצד לימודי הפסיכולוגיה – לימודי מ.א. ודוקטורט בחוג ללימודי הודו ומדע הדתות. חוקרת וכותבת על הקשר בין המחשבה היונגיאנית ועולמה התרבותי של הודו. ספרה: על האימה ומעבר לה – עיון אופנישדי במשנתו של יונג נמצא בכתובים. בין פרסומיה המאמר:  India in the Red Book: Overtones and undertones, בתוךJung's Red Book for our Time, Chiron 2019,

ד"ר יוחנן גרינשפון, מרצה אמריטוס בחוג ללימודי הודו באוניברסיטה העברית, מחשובי חוקרי התרבות ההינדואית. מבין ספריו פורצי הדרך כמו: "דממה וחירות ביוגה הקלאסית" ו "על כוח ואי אלימות: חייו ומשנתו של מהטמה גנדהי" בהוצאת האוניברסיטה המשודרת.  "Crisis and Knowledge: The Upanishadic experience and storytelling"

עולמות מתכתבים – תרבות הודו העתיקה ומשנתו של יונג

נעה פוירשטין שוורץ

ד"ר יוחנן גרינשפון

לתרבות הודו העתיקה תפקיד נכבד בתיאורית 'הפסיכולוגיה האנליטית' של יונג. בסדרת המפגשים נעקוב אחר נוכחותה המשפיעה והמעצבת של הודו במשנתו של יונג. נתבונן בנקודות ההשקה, הדמיון והשוני שבין העולמות. נשווה בין ה'עצמי' ע"פ יונג וה'אטמן' האופנישדי כמו גם בין 'אינדיבידואציה' ו'אטמניזציה'. נתבונן בהתפתחות נפש האדם בארבעת שלבי החיים ההודיים למול שני שלבי החיים ע"פ יונג. האנאליזה היונגיאנית תושווה לעבודת הנפש ההודית הדורשת הפניית המבט פנימה. יחסי מורה-תלמיד באופנישדות יושוו לקשר הטיפולי. נטעם פיסות מיתולוגיה הודית ונגזור מהם עקרונות נפשיים כמו נפש בוראת עולם, מציאות ודמיון, סוגיית הניגודים ו'הפונקציה הטרנסנדנטית'.

נארח את ד"ר יוחנן גרינשפון שילמד על תורת היוגה, האופנישדות, הבהגוודגיטה בתוך דיאלוג עם משנתו של יונג.

 נעה פוירשטין שוורץ היא פסיכולוגית קלינית ואנליטיקאית יונגיאנית, חברה, מורה ומדריכה במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן. מלמדת בבי"ס לפסיכותרפיה יונגיאנית באוניברסיטת בר אילן, בבי"ס לפסיכותרפיה בשירותי הייעוץ לסטודנט באוניברסיטה העברית ובבי"ס הדו-לאומי לפסיכותרפיה בביה"ח הדסה. לצד לימודי הפסיכולוגיה – לימודי מ.א. ודוקטורט בחוג ללימודי הודו ומדע הדתות. חוקרת וכותבת על הקשר בין המחשבה היונגיאנית ועולמה התרבותי של הודו. ספרה: על האימה ומעבר לה – עיון אופנישדי במשנתו של יונג נמצא בכתובים. בין פרסומיה המאמר:  India in the Red Book: Overtones and undertones, בתוךJung's Red Book for our Time, Chiron 2019,

ד"ר יוחנן גרינשפון, מרצה אמריטוס בחוג ללימודי הודו באוניברסיטה העברית, מחשובי חוקרי התרבות ההינדואית. מבין ספריו פורצי הדרך כמו: "דממה וחירות ביוגה הקלאסית" ו "על כוח ואי אלימות: חייו ומשנתו של מהטמה גנדהי" בהוצאת האוניברסיטה המשודרת.  "Crisis and Knowledge: The Upanishadic experience and storytelling"

הַדְּבוֹרים של הבלתי-נראה – אל שפת השירה בעקבות יונג ונוימן

ד"ר גיא פרל

הקורס יעסוק בשפת השירה כבשפה מגשרת בין מודעותנו לבין שכבות לא מודעות הפרושות בתוכנו. במבוא לקורס נבחן את עמדותיהם הייחודיות של יונג ונוימן כלפי יצירתיות אומנותית בכלל וכתיבת שירה בפרט. בהמשכו, יודגמו הדברים תוך קריאה ביצירתם של משוררות ומשוררים ששירתן/ם יונקת מן הלא-מודע הקולקטיבי, קריאה בשירת חלומות, שירה בהשראת מיתולוגיה ועוד. באחד משיעורי הקורס נארח את המשוררת, הסופרת והמתרגמת טל ניצן לשיחה על שירה, לא-מודע ופרשנות שירה.

ד"ר גיא פרל – אנליטיקאי יונגיאני, ע"ס, ומשורר. חבר, מורה ומדריך במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן. מורה בביה"ס לע"ס באונ' ת"א, בביה"ס לפסיכותרפיה יונגיאנית של המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ובמסגרות נוספות. מחבר הספרים יש נקודה מעל הראש שלך (הקיבוץ המאוחד, 2013); לשאת את הנפש במהופך – רשימות על שירה (קשב לשירה, 2016); מערה (לוקוס, 2019); הַדְּבוֹרים של הבלתי-נראה – אל שפת השירה בעקבות יונג ונוימן (רסלינג, 2021). מפרסם משיריו וכן מסות ורשימות על שירה בבמות שונות ובהן 'הַמּוּסָךְ: מוסף מקוון לשירה, לסיפורת, לביקורת ולמסה' ובבלוג באתר פסיכולוגיה עברית.

הַדְּבוֹרים של הבלתי-נראה – אל שפת השירה בעקבות יונג ונוימן

דר' גיא פרל

הקורס יעסוק בשפת השירה כבשפה מגשרת בין מודעותנו לבין שכבות לא מודעות הפרושות בתוכנו. במבוא לקורס נבחן את עמדותיהם הייחודיות של יונג ונוימן כלפי יצירתיות אומנותית בכלל וכתיבת שירה בפרט. בהמשכו, יודגמו הדברים תוך קריאה ביצירתם של משוררות ומשוררים ששירתן/ם יונקת מן הלא-מודע הקולקטיבי, קריאה בשירת חלומות, שירה בהשראת מיתולוגיה ועוד. באחד משיעורי הקורס נארח את המשוררת, הסופרת והמתרגמת טל ניצן לשיחה על שירה, לא-מודע ופרשנות שירה.

ד"ר גיא פרל – אנליטיקאי יונגיאני, ע"ס, ומשורר. חבר, מורה ומדריך במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן. מורה בביה"ס לע"ס באונ' ת"א, בביה"ס לפסיכותרפיה יונגיאנית של המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ובמסגרות נוספות. מחבר הספרים יש נקודה מעל הראש שלך (הקיבוץ המאוחד, 2013); לשאת את הנפש במהופך – רשימות על שירה (קשב לשירה, 2016); מערה (לוקוס, 2019); הַדְּבוֹרים של הבלתי-נראה – אל שפת השירה בעקבות יונג ונוימן (רסלינג, 2021). מפרסם משיריו וכן מסות ורשימות על שירה בבמות שונות ובהן 'הַמּוּסָךְ: מוסף מקוון לשירה, לסיפורת, לביקורת ולמסה' ובבלוגו באתר פסיכולוגיה עברית.

מיתוסים- חכמה נצחית

בתיה ברוש

יאיר פלמוני

הקורס יתמקד בארבעה מן המיתוסים המכוננים של התרבות בה אנו חיים: אורפיאוס ואוארידיקה; דמטר ופרספונה; סיזיפוס ועקדת יצחק. מיתוסים אלה יעמיקו ויעשירו את הבנתנו בתחומים מרכזיים של חיי כולנו- אהבה, זוגיות, הורות, סבל אנושי, מצפון, מוסר ואמונה. נעשה הכרות קצרה עם המיתוס בלשונו הסיפורית ומשם נבקש להראות את עצמת הרלבנטיות של המיתוס לכל אחת ואחד מאיתנו. המיתוס הנו כלל אנושי ועל זמני ובכך אומרים אנו כי המשותף לכולנו בני אנוש דומיננטי מעבר לכל הבדל קיים. נתבונן בחוכמתם של מיתוסים אלה דרך נקודת המבט של הפסיכולוגיה האנליטית והאקזיסטנציאלית.

בתיה ברוש פלמוני היא אנליטיקאית יונגיאנית בכירה מנחה ומדריכה. מדריכה ומרצה בתוכנית לפסיכותרפיה יונגיאנית באוניברסיטת בר אילן, מדריכה ומלמדת בתוכניות להכשרת אנליטיקאים יונגיאניים במקומות שונים בעולם. חברה, מורה ומדריכה במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן ויושבת ראש ועדת ההוראה בו. ממקימי התחנה הפסיכולוגית בעמק הירדן.

יאיר פלמוני, פסיכולוג קליני מומחה בכיר. שרת כפסיכולוג בחיל המודיעין. עד לאחרונה הפסיכולוג במרכז "מפנה" המטפל בילדים על הרצף האוטיסטי ומשפחותיהם. מרצה בביה"ס לפסיכולוגיה במרכז הבין תחומי. ממקימי התחנה הפסיכולוגית בעמק הירדן ומנהלה במשך שנים רבות.

מיתוסים- חכמה נצחית

בתיה ברוש

יאיר פלמוני

הקורס יתמקד בארבעה מן המיתוסים המכוננים של התרבות בה אנו חיים: אורפיאוס ואוארידיקה; דמטר ופרספונה; סיזיפוס ועקדת יצחק. מיתוסים אלה יעמיקו ויעשירו את הבנתנו בתחומים מרכזיים של חיי כולנו- אהבה, זוגיות, הורות, סבל אנושי, מצפון, מוסר ואמונה. נעשה הכרות קצרה עם המיתוס בלשונו הסיפורית ומשם נבקש להראות את עצמת הרלבנטיות של המיתוס לכל אחת ואחד מאיתנו. המיתוס הנו כלל אנושי ועל זמני ובכך אומרים אנו כי המשותף לכולנו בני אנוש דומיננטי מעבר לכל הבדל קיים. נתבונן בחוכמתם של מיתוסים אלה דרך נקודת המבט של הפסיכולוגיה האנליטית והאקזיסטנציאלית.

בתיה ברוש פלמוני היא אנליטיקאית יונגיאנית בכירה מנחה ומדריכה. מדריכה ומרצה בתוכנית לפסיכותרפיה יונגיאנית באוניברסיטת בר אילן, מדריכה ומלמדת בתוכניות להכשרת אנליטיקאים יונגיאניים במקומות שונים בעולם. חברה, מורה ומדריכה במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן ויושבת ראש ועדת ההוראה בו. ממקימי התחנה הפסיכולוגית בעמק הירדן.

יאיר פלמוני, פסיכולוג קליני מומחה בכיר. שרת כפסיכולוג בחיל המודיעין. עד לאחרונה הפסיכולוג במרכז "מפנה" המטפל בילדים על הרצף האוטיסטי ומשפחותיהם. מרצה בביה"ס לפסיכולוגיה במרכז הבין תחומי. ממקימי התחנה הפסיכולוגית בעמק הירדן ומנהלה במשך שנים רבות.

הסיפור – שפת הנפש – השפה הסימבולית

 

יהושע זיו

אסתי לי-דר

"המציאות היא תמיד לא אחידה, מסוכסכת, מרובת סתירות וניגודים. הדרך היחידה לארגן אותה בתבנית משמעותית, היא לספר סיפור" (וויליאם פוקנר)

הסמינר יחולק לשתי חטיבות:

החטיבה הראשונה: הכרחיות הסיפור לחיי הנפש האנושית – ארבעה מפגשים עם יהושע זיו

בשיעור הראשון נעסוק במהותו, תפקידו והכרחיותו  הנפשית של הסיפור. נשמע דוגמאות מיוצרים המסבירים למה הם זקוקים לסיפור. 
בשיעור השני ננסה  להבין את מהותו של סיפור הגירוש מגן העדן, דרך אגדה יהודית. ואם יאפשר לנו הזמן, נתייחס למיתוס של גלגמש. 

בשיעור השלישי נעסוק מבמסע ההתפתחותה הנפשית של הילדה  בסיפור "בשמי ערב כחולים" (הנס כריסטיין אנדרסן ).

בשיעור הרביעי ננסה להתמודד עם כמה תמות העולות בספרו של ד. גרוסמן "נופל מחוץ לזמן"

 יהושע זיו' אנליטיקאי, מורה ומדריך במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש ארי נוימן. חבר קיבוץ גבעת חיים איחוד. אב לשלושה סב לתשעה נכדות ונכדים. 
בוגר תוכנית "הילד החריג" באוניברסיטת ת"א. בוגר תוכנית הפסיכותרפיה בבי"ס לרפואה אוניברסיטת ת"א.
הקים וניהל במשך למעלה מ 25 שנה את התחנה להדרכת הילד והמשפחה בגבעת חיים איחוד.

מאמרים שפורסמו באתר המכון: 
חלום הלילה השלישי, מסע הגיבור לקבלת חלקיות קיומואני אלוהים ויש לי פצע, בשמי ערב כחולים – מסע התפתחות לעבר הקומפלקס האדיפאלי. 

החטיבה השנייה: סיפורי הירח – לאן הוא נעלם? – שלושה מפגשים עם אסתי לי-דר

באופן מוזר או לא, העיסוק בירח, הינו חמקמק, מתעתע ולעיתים נתפס כאזוטרי או כאנכרוניסטי, כאשר הלימוד וההעמקה במהותו, הינם מובנים ולא מובנים, ממש כמו מהות הירח עצמו, כאשר הוא מושלך ומסמל את הלא מודע הנשי, שיש בו מכל האיכויות והרבדים הללו.
הרושם הוא, כי הירח נעלם כמעט מתודעתנו. בעיקר בדורנו, כאשר הוא "נחדר" על ידי המדע. כמה מאתנו מתבוננים בו? או חולמים עליו? מושפעים מהשתנותו המחזורית והנצחית? ומעבר להיותו תלוי מעלינו, לוכד את נפשנו ביופיו המסתורי והזוהר, עד כמה הוא עדיין רלוונטי ומשמעותי, כחלק מהתודעה הנשית, הן בנפשנו והן כחלק מנפשו של הגבר?
נסקור את התפתחות סימבול הירח, כמייצג המודעות הנשית, במהלך הזמן ולאורך הדורות ונעלה שאלות באשר למשמעותו והשפעתו כיום, בהתייחס להשקפותיהם של אריך נוימן, קארל יונג, וכותבות יונגיאניות אחרות בנות זמננו.
נכיר אלות ירח מהמיתולוגיה היוונית והבבלית, כהקטה, ארטמיס ואיננה, ואת משמעותן כמייצגות את אלמנט הירח במודעות הנשית, בהיותן מגלמות את אספקט הירח הצעיר, המלא והאפל.
ניפגש עם סימבול הירח כפי שהוא מופיע במדרש ובזהר וכן בעולם השירה ובאגדה. 

אסתי לי-דר, אנליטיקאית יונגיאנית. מדריכה ומלמדת במכון לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן.
מספרת סיפורים ומנחת קבוצות לבני הדור השני בנושא הסיפור המשפחתי.
עוסקת בנושא הטראומה הבינדורית המועברת, במסגרת פרויקט של ארגון "דורות ההמשך" שהקימה  לפני 15 שנה.

ספרים:
"האורחים יבואו לך מלמעלה"  רומן
"הסוד של אמא שושה"  ספר ילדים

שפת הנפש – השפה הסימבולית – שפת החלום

יהושע זיו

אסתי לי-דר

"המציאות היא תמיד לא אחידה, מסוכסכת, מרובת סתירות וניגודים. הדרך היחידה לארגן אותה בתבנית משמעותית, היא לספר סיפור" (וויליאם פוקנר)

הסמינר יחולק לשתי חטיבות:

החטיבה הראשונה: הכרחיות הסיפור לחיי הנפש האנושית – ארבעה מפגשים עם יהושע זיו

בשיעור הראשון נעסוק במהותו, תפקידו והכרחיותו  הנפשית של הסיפור. נשמע דוגמאות מיוצרים המסבירים למה הם זקוקים לסיפור. 
בשיעור השני ננסה  להבין את מהותו של סיפור הגירוש מגן העדן, דרך אגדה יהודית. ואם יאפשר לנו הזמן, נתייחס למיתוס של גלגמש.

בשיעור השלישי נעסוק בירח מנקודת המבט היהודית דרך הסיפור על "מיעוט הירח", כפי שהוא מופיע בזהר ובמדרש, וכיצד הוא מתקשר לאספקט התודעה הנשית.

בשיעור הרביעי ננסה להתמודד עם כמה תמות העולות בספרו של ד. גרוסמן "נופל מחוץ לזמן"

 יהושע זיו' אנליטיקאי, מורה ומדריך במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש ארי נוימן. חבר קיבוץ גבעת חיים איחוד. אב לשלושה סב לתשעה נכדות ונכדים. 
בוגר תוכנית "הילד החריג" באוניברסיטת ת"א. בוגר תוכנית הפסיכותרפיה בבי"ס לרפואה אוניברסיטת ת"א.
הקים וניהל במשך למעלה מ 25 שנה את התחנה להדרכת הילד והמשפחה בגבעת חיים איחוד.

מאמרים שפורסמו באתר המכון: 
חלום הלילה השלישי, מסע הגיבור לקבלת חלקיות קיומואני אלוהים ויש לי פצעבשמי ערב כחולים – מסע התפתחות לעבר הקומפלקס האדיפאלי. 

החטיבה השנייה: סיפורי הירח – לאן הוא נעלם? – שלושה מפגשים עם אסתי לי-דר

באופן מוזר או לא, העיסוק בירח, הינו חמקמק, מתעתע ולעיתים נתפס כאזוטרי או כאנכרוניסטי, כאשר הלימוד וההעמקה במהותו, הינם מובנים ולא מובנים, ממש כמו מהות הירח עצמו, כאשר הוא מושלך ומסמל את הלא מודע הנשי, שיש בו מכל האיכויות והרבדים הללו.
הרושם הוא, כי הירח נעלם כמעט מתודעתנו. בעיקר בדורנו, כאשר הוא "נחדר" על ידי המדע. כמה מאתנו מתבוננים בו? או חולמים עליו? מושפעים מהשתנותו המחזורית והנצחית? ומעבר להיותו תלוי מעלינו, לוכד את נפשנו ביופיו המסתורי והזוהר, עד כמה הוא עדיין רלוונטי ומשמעותי, כחלק מהתודעה הנשית, הן בנפשנו והן כחלק מנפשו של הגבר?
נסקור את התפתחות סימבול הירח, כמייצג המודעות הנשית, במהלך הזמן ולאורך הדורות ונעלה שאלות באשר למשמעותו והשפעתו כיום, בהתייחס להשקפותיהם של אריך נוימן, קארל יונג, וכותבות יונגיאניות אחרות בנות זמננו.
נכיר אלות ירח מהמיתולוגיה היוונית והבבלית, כהקטה, ארטמיס ואיננה, ואת משמעותן כמייצגות את אלמנט הירח במודעות הנשית, בהיותן מגלמות את אספקט הירח הצעיר, המלא והאפל.
ניפגש עם סימבול הירח כפי שהוא מופיע במדרש ובזהר וכן בעולם השירה ובאגדה. 

אסתי לי-דר, אנליטיקאית יונגיאנית. מדריכה ומלמדת במכון לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן.
מספרת סיפורים ומנחת קבוצות לבני הדור השני בנושא הסיפור המשפחתי.
עוסקת בנושא הטראומה הבינדורית המועברת, במסגרת פרויקט של ארגון "דורות ההמשך" שהקימה  לפני 15 שנה.

ספרים:
"האורחים יבואו לך מלמעלה"  רומן
"הסוד של אמא שושה"  ספר ילדים

על אחים ואחיות בתרבות האנושית – מקין והבל עד עמי ותמי

פרופ' הנרי אברמוביץ'

הקורס דן מנקודת מבט יונגיאנית בדינמיקה של קשרי אחים. דרך סיפורי אחים בתנ״ך, מיתוסים ואגדות, ודימיון פעיל הקורס ירחיב מודעות לחשיבות האחים שלנו וגם לאחים ואחיות בעולם הפנימי. לאחים ואחיות יש רקע ביולוגי, ביוגראפי ורגשי משותף, אך למרות זאת בפועל פעמים רבות הם נדמים כזרים. ננסה להבין מדוע אחאים שונים כל כך זה מזה. לארכיטיפ האחים יש שני קטבים מנוגדים: בקוטב החיובי נמצאים ההזדהות, המשפחתיות והאחווה המתוארות בסיפורים כגון עמי ותמי. בקוטב השלילי נמצאים התחרות, השנאה, הקנאה והכעס הרצחני שעולה מתוך המאבק לשליטה והיררכיה, כמו בסיפורי קין והבל.

פרופ׳ הנרי אברמוביץ הוא חבר, מורה ומדריך במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן והיה נשיאו הראשון. פרופסור אמריטוס באוניברסיטת ת״א, מלמד בתכניות הכשרה יונגיאניות במקומות שונים בעולם. מחבר הספרים: אחים ואחיות: מיתוס ומציאות (רסלינג 2016).

The First Father Abraham: The Psychology and Culture of a Spiritual Revolutionary (Libertary 2010).

Why Odysseus Came Home as a Stranger and Other Puzzling Moments in the Life of Buddha, Socrates, Jesus, Abraham, and other Great Individuals (Chiron 2002).

כתב בשיתוף עם  מורי שטיין המחזה האנאליטיקאי והרב, על מפגש בין ק.ג. יונג והרב ליאו בק. הוא גר ועובד בירושלים.

על אחים ואחיות בתרבות האנושית – מקין והבל עד עמי ותמי

פרופ' הנרי אברמוביץ'

הקורס דן מנקודת מבט יונגיאנית בדינמיקה של קשרי אחים. דרך סיפורי אחים בתנ״ך, מיתוסים ואגדות, ודימיון פעיל הקורס ירחיב מודעות לחשיבות האחים שלנו וגם לאחים ואחיות בעולם הפנימי. לאחים ואחיות יש רקע ביולוגי, ביוגראפי ורגשי משותף, אך למרות זאת בפועל פעמים רבות הם נדמים כזרים. ננסה להבין מדוע אחאים שונים כל כך זה מזה. לארכיטיפ האחים יש שני קטבים מנוגדים: בקוטב החיובי נמצאים ההזדהות, המשפחתיות והאחווה המתוארות בסיפורים כגון עמי ותמי. בקוטב השלילי נמצאים התחרות, השנאה, הקנאה והכעס הרצחני שעולה מתוך המאבק לשליטה והיררכיה, כמו בסיפורי קין והבל.

פרופ׳ הנרי אברמוביץ הוא חבר, מורה ומדריך במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית ע"ש אריך נוימן והיה נשיאו הראשון. פרופסור אמריטוס באוניברסיטת ת״א, מלמד בתכניות הכשרה יונגיאניות במקומות שונים בעולם. מחבר הספרים: אחים ואחיות: מיתוס ומציאות (רסלינג 2016).

The First Father Abraham: The Psychology and Culture of a Spiritual Revolutionary (Libertary 2010).

Why Odysseus Came Home as a Stranger and Other Puzzling Moments in the Life of Buddha, Socrates, Jesus, Abraham, and other Great Individuals (Chiron 2002).

כתב בשיתוף עם  מורי שטיין המחזה האנאליטיקאי והרב, על מפגש בין ק.ג. יונג והרב ליאו בק. הוא גר ועובד בירושלים.

מערכת שעות

שעות

17:30 – 19:00

רבעון ראשון:  27.10.22 עד 8.12.22

מבוא לשפה היונגיאנית, ד"ר אבי באומן

רבעון שני: 29.12.22 עד 9.2.23

יונג ועולם האמנות החזותית – השפעות הדדיות, ד"ר אילנה לח

רבעון שלישי: 16.2.23 עד 30.3.23

ארוס, זוהר ויונג: זוגיות במקרא באספקלריה יונגיאנית וזוהרית, פרופ' תמר קרון וד"ר רות קרא איבנוב קניאל

רבעון רביעי: 20.4.23 עד 8.6.23

עולמות מתכתבים – תרבות הודו העתיקה ומשנתו של יונג, נעה שוורץ

 

19:30 – 21:00

על אחים ואחיות בתרבות האנושית – מקין והבל עד עמי ותמי, פרופ' הנרי אברמוביץ'

הדבורים של הבלתי-נראה – אל שפת השירה בעקבות יונג ונוימן, ד"ר גיא פרל

הסיפור – שפת הנפש – השפה הסימבולית, יהושע זיו ואסתי לי-דר

מיתוסים – חכמה נצחית, בתיה ברוש, יאיר פלמוני

 

מערכת השעות

רבעון ראשון:  27.10.22 עד 8.12.22         

17:30 – 19:00 –  מבוא לשפה היונגיאנית, ד"ר אבי באומן

19:30 – 21:00 – על אחים ואחיות בתרבות האנושית – מקין והבל עד עמי ותמי, פרופ' הנרי אברמוביץ'

רבעון שני: 29.12.22 עד 9.2.23 

17:30 – 19:00 – יונג ועולם האמנות החזותית – השפעות הדדיותד"ר אילנה לח

19:30 – 21:00 – הדבורים של הבלתי-נראה – אל שפת השירה בעקבות יונג ונוימן, ד"ר גיא פרל

רבעון שלישי: 16.2.23 עד 30.3.23           

17:30 – 19:00 – ארוס, זוהר ויונג: זוגיות במקרא באספקלריה יונגיאנית וזוהרית, פרופ' תמר קרון וד"ר רות קרא איבנוב קניאל

19:30 – 21:00 – הסיפור – שפת הנפש – השפה הסימבולית, יהושע זיו ואסתי לי-דר

רבעון רביעי: 20.4.23 עד 8.6.23     

17:30 – 19:00 – עולמות מתכתבים – תרבות הודו העתיקה ומשנתו של יונג, נעה שוורץ

19:30 – 21:00 – מיתוסים – חכמה נצחית, בתיה ברוש, יאיר פלמוני

ברוכים הבאים ובהצלחה

מעוניינים להצטרף לתכנית השנתית ללימודי תרבות?

מלאו את הפרטים בטופס, ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם

דילוג לתוכן