רות זליגר – אנליטיקאית, מדריכה

ruthsel@zahav.net.il
גואטמלה 3, ירושלים 96704
טל. 02-6439535
פקס. 02-643-7846