בנימין רוז – אנליטיקאי

רח' איתמר בן אבי 8 ירושלים 92548
binyamin.rose@gmail.com

טל' 052-6621374