נעמי בן חיים – אנליטיקאית, מדריכה

benomi113@gmail.com
שד' ביאליק 60 רמת השרון 47205
03-5404892 054-7898613