אירית קליסקר – אנליטיקאית

iritkalis@gmail.com
הפלמ"ח 45 ירושלים 92542 054-4824221
טל. 02-5632454