אורנה יחזקאלי פוקס – אנליטיקאית, מדריכה

הפלמ"ח 32, ירושלים 92542
טל. 054-4607721 02-5636423
orgus@netvision.net.il