הודעות ועדכונים לחברי המכון, עמיתים וקנדידטים

לתלמידי שנה א'

התפרסמה תכנית הלימודים המלאה ל-2018-19.      להצגת התכנית

לתלמידי שנה ג'

התפרסמה תכנית הלימודים המלאה ל-2018-19.      להצגת התכנית

לחברי המכון

פגישת חברי המכון: 20 באוקטובר, בתל אביב אצל בתיה