הודעות ועדכונים לחברי המכון, עמיתים וקנדידטים

לחברי המכון

ישיבת מכון מורחבת (פתוחה גם למי שאינה/ו אנליטיקאי):
מוצ"ש 23/2, 20:00, אצל תמר לנגבהיים – רח' לוי 9, י-ם.

לחברי המכון

ערב מכון – הרצאות של בנימין רוז ורות נצר):
מוצ"ש 9.3, 18:30, אצל הנרי – קצנלסון 5/13, י-ם.

לתלמידי שנה א'

התפרסמה תכנית הלימודים המלאה ל-2018-19.      להצגת התכנית

לתלמידי שנה ג'

התפרסמה תכנית הלימודים המלאה ל-2018-19.      להצגת התכנית