הודעות ועדכונים לחברי המכון, עמיתים וקנדידטים

לחברי המכון

פגישת חברי המכון: 29 בדצמבר, אצל בתיה ברוש. רח' פוריה 5, יפו

לתלמידי שנה א'

התפרסמה תכנית הלימודים המלאה ל-2018-19.      להצגת התכנית

לתלמידי שנה ג'

התפרסמה תכנית הלימודים המלאה ל-2018-19.      להצגת התכנית