תכנית ההכשרה
מאמרים

 

פסיכופתולוגיה ב', שנה שנייה 2017

 סכיזופרניה, פסיכוזות, פסיכוזה מנית דפרסיבית  (הפרעה ביפולרית ).

טריסטן טרודרט, תיאוריה והדרכה קלינית

תחילת התפתחותו המקצועית של CG Jung קשורה ללידת ההבנה בת זמננו של  סכיזופרניה, ההפרעה הפסיכוטית החמורה ביותר. בתחילת המאה ה-XX יונג היה פסיכיאטר מתמחה בבית החולים הידוע לחולי נפש Burgozli. הוא השקיע רבות בעבודה קלינית עם מטופלים פסיכוטיים, והמשיך לטפל באנשים הסובלים מסכיזופרניה, לחקור ולכתוב על המחלה זמן רב אחרי שעזב את בית החולים ועבר לקליניקה הפרטית. בעקבות מורוBleuler יונג העמיק בהבנה הפסיכולוגית והטיפולית של הפרעת הסכיזופרניה. כמו כן, בדיקות המטופלים הסובלים מסכיזופרניה עזרו לו להבין מנגנונים לא מודעים ולבסס את תיאוריית הארכיטיפים.

בקורס נלמד על ההבנות היונגיאניות של סכיזופרניה, פסיכוזה מאנית דפרסיבית, שהיום ידועה כהפרעה דו-קוטבית ( ביפולרית ) והפרעות פסיכוטיות אחרות כגון ההפרעה הפרנואידית. נתייחס גם באופן בסיסי לתיאור הפסיכיאטרי של ההפרעות הפסיכוטיות ונקדיש את הפגישה האחרונה לטיפול בהפרעות הפסיכוטיות.

במהלך הקורס נקיים חלק ראשון בו נדון בחומר התיאורטי. אני מבקש שלפני כל פגישה תקראו את הספרות שתשלח אליכן ושתשתתפו בשיעורים באופן פעיל.

החלק השני יהיה חלק קליני, בו תציגו מקרים של אנשים הסובלים מפסיכוזות, ממצבי רוח מאניים דפרסיביים או במובן הרחב מהפרעה בביקורת המציאות.

אני מבקש לדעת מי מכן יכולה להביא מקרה להדרכה בשיעור הראשון.

 אשמח לענות לשאלות או ספקות במייל tristro

להתראות,

טריסטן 

ספרות

סכיזופרניה

 1. Abramovitch Y. Understanding and treating  Schizophrenia- In the footsteps of CG Jung 

הרצאה של ד"ר יהודה אברמוביץ בכנס העולמי של ה-

             IAAP-  International Association of Analytical Psychology   

             Kyoto, Japan, Aug. 2016

 1. Jung  CG. Recent thoughts on Schizophrenia, CW3, pp 250-255, 1957
 2. Sandner DF, Beebe J. Schizophrenic conditions, pp 328-331 in Psychopathology and Analysis, ed. By Stein M., Shambhala, 1984
 3. Fierz H.K., Meaning in Madness, in Jungian Psychiatry, Ch. VIII,

פסיכוזות

pp 169-192

 1. Sandner DF, Beebe J. Posession by complexes: Personality disorders and Psychoses, pp 310-315, Paranoid states, pp 323-328 in Psychopathology and Analysis, ed. By Stein M., Shambhala, 1984
 2. Cappiello Mc Curdy J.  Manic Depressive psychosis-a perspective : Binswanger, Jung, Neumann and the myth of Dionysus.

פסיכוזה מאנית דפרסיבית

Journal of Analytical Psychology 1987, 32, 309-324

 1. Sandner DF, Beebe J. Psychotic depression, Psychotic excitement

( Mania )pp 319-323 Psychopathology and Analysis, ed. By Stein M., Shambhala,     

טיפול בפסיכוזות

 1. Readfern J. The energy of warring and combining opposites: problems for the psychotic patient and the therapist in achieving the symbolic situation

Journal of Analytical Psychology, 23:3, 1978, pp 212-227

 1. Schmidt M. Psychic skin: psychotic defences, borderline process and delusions

Journal of Analytical Psychology, 57:1, 2012, pp 313-336

 1. Bacelle L. Working with psychotic patients,

Journal of Analytical Psychology, vol. 38, issue 1, Jan 1993, pp 13-22

הטיפוסים הפסיכולוגיים והסימנים האסטרולוגים

אחת מן התרומות המעניינות והייחודיות שהביא יונג בתוך התיאוריה שלו על הנפש הקולקטיבית היא התאוריה שלו על הפונקציות הפסיכולוגיות - חשיבה ורגשיות כפונקציות בעלות רציונל ,תחושתיות ואינטואיציה הקשורות בתפיסה ונטיות ההסתגלות האינטרוברטית והאקסטרוברטית שיוצרות כולם יחד וריאציות של טיפוסים. חקר הטיפוס יכול להצביע על מהי הפונקציה הנחותה הצילית המפריעה לאדם בתפקודו.

מכיוון שיונג חיפש תבניות ארכיטיפיות מולדות הוא חקר את הנושא בעזרת מיתוסים מתרבויות שונות ובעזרת התורות הפסיכולוגיות הראשוניות ביותר כמו האסטרולוגיה.

בסמינר שימשך שלושה מפגשים ננסה להבין את הפונקציות הפסיכולוגיות ואת הנטיות הנפשיות . ננסה לראות ולתרגל את הנושא על עצמינו וראות כיצד עוזרים לנו הדברים בהבנה טובה יותר של הנפש . ננסה גם לקשור את הנושא לסימנים האסטרולוגים , לארבעת היסודות המסמלים כל אחד פונקציה ,לשמש לירח לפלנטות אשר סביבנו אשר מסמלים תכונות הקשורות לטיפוסים .

ביבליוגרפיה :

Jung c g: psychological types (1921) in Princeton series 1971 Princeton University Press. Chapter 10   General Description of the type's pg. 330-405

         Von France M L: The inferior function and the four functions in Von France and Hillman the Psychological functions.

Dane Rudyard: The Astrology of Personality: Astrology and analytical Psychology pg. 75-101, cap 7 the sign of the zodiac pg. 194-217, Aurora press 1991

סילבוס לקורס "הפואר והסנקס"

לאה אבשלום ומיכל טרודרט

תאריכי הקורס: .27.2  6.3  13.3  20.3

הקורס יעסוק בצמד הארכיטיפים הפואר אטרנוס והסנקס. נדון בהם כארכיטיפים בפני עצמם ותפקידם בנפש, וכן במקומם כחלק ממעגל החיים, ובביטויים הפתולוגיים שלהם. נראה כיצד הציר פואר-סנקס בא לידי ביטוי בקליניקה.

בחלק של ההדרכה, נשמח אם תציגו מקרים בהם בולט אחד משני קטבים אלה, הקונפליקט ביניהם, והמפגש בין נפשו של המטופל ונפשו של המטפל באספקטים אלה.

רשימת קריאה (החומר הסרוק יישלח אליכם בהמשך):

 1. Hillman, J. (2005) Senex and Puer. Spring Publications. Ch 1: Senex and Puer: An Aspect of the Historical and Psychological Present. Pp. 30-70
 2. Von Franz M.L.  (1970) The Problem of the Puer Aeternus. Inner City Books (2000) Lecture 1, pp. 7-12 Lecture 6, pp. 122-139
 3. Tatham, P. (1992) The Making of Maleness. Karnac Books. Ch 2: Must youth always follow age? Pp. 21-38
 4. Shalit, E. (2011) The Cycle of Life: Themes and Tales of the Journey. Fisher King Press. Chapter 3: The Puer and the Puella. Pp.89-109. Chapter 5: The Senex. Pp.  141-155
 5. Tacey, D. (2014) James Hillman: The unmaking of a psychologist. Part two: the problem of the puer. Journal of Analytical Psychology vol. 59 pp. 486-502.

קריאה מומלצת נוספת:Avi Baumann :The Torch Bearer , Puers as the second Generation of Holocaust survivors in Zurich conference 1995     

אבי באומן הנער הנצחי ,האב טיפוס והקומפלקס בחיים בחברה ובקליניקה (אתר המכון)

http://www.jung-israel.org/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/31-%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%99-,%D7%94%D7%90%D7%91-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A1-%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%A1-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%91%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94

(המשך בעמוד הבא)

כמו כן, יש שני מאמרים נוספים באתר המכון, "געגועיו של הפואר לאהובה הבלתי מושגת" של לאה אבשלום ו"הסבל של הפואר" של נתי פרי, שני מאמרים אלה הוצגו בכנס במעגן ב- 2008 בהקשר של סרט שנעשה עפ"י יצירתו של פושקין "ייבגני אונייגין".

Hillman, J. (2005) Senex and Puer. Spring Publications. Ch. 6: Pothos: The Nostalgia of the Puer Eternus. Pp. 179-192

Hillman, J. (2005) Senex and Puer. Spring Publications. Ch. 8: Puer Wounds and Odysseus’ Scar. Pp. 214-247

Hubback, J. (1996) The archetypal senex: an exploration of old age. Journal of Analytical Psychology vol. 41, pp. 3-18.

המאמר מתייחס בעיקר לגיל הזקנה. הזקן החכם לעומת תגובות לאבדנים הקשורים בגיל השלישי. כמו כן הכותבת דנה בתגובתו של יונג עצמו לזקנתו וכן כותבת על טיפול באנשים בגיל השלישי.

Kirsch T.B. (1974) A Clinical Example of Puer Aeternus Identification. Journal of Analytical Psychology vol.19 issue 2. Pp. 151-164

קירש מציג דוגמא טיפולית לפואר אטרנוס שעבר תהליך של התפתחות בטיפול.

המטפל המטופל ומה שביניהם

תמר קרון ונועה שוורץ (6 פגישות)

יונג הקדים את זמנו בתחומים רבים, ביניהם בתפיסת מרכזיותם של יחסי מטפל-מטופל כיחסים דיאלוגיים הדדיים. בעוד שבגישה הפסיכואנליטית הקלסית היה עיקר הדיון ביחסי העברה חד צדדיים בעוד המטפל אמור להיות "לוח חלק", הרי אליבא ד'יונג: "יחד, המטופל ואני, מתייחסים אל האיש בן שני- מיליון- שנים הקיים בכל אחד מאתנו". ואמנם התרומה היונגיאנית לנושא הקשר הטיפולי היא התפיסה העקבית של היות המטפל והמטופל יחד בתוך יצירה המתהווה במשותף בחדר הטיפול. יצירה זו היא אותה "הוויה שלישית", אשר תופסת מקום יותר ויותר בתוך התיאוריה הפסיכואנליטית המודרנית.

במסגרת הקורס נדון בתפיסה של יונג את ההעברה כמושג רחב הכולל את המטפל ואת המטופל. נתאר את המודל האלכימי של ההעברה הטיפולית . נתעמק בארכיטיפ של "המטפל הפגוע" כארכיטיפ בסיסי הפועל אצל המטפל – ומשפיע על הטיפול. נעסוק בחלומות של מטפלים על מטופלים כשיקוף של יחסי העברה, הזדהות השלכתית, ופעולת הארכיטיפ אצל המטפל. נתייחס לשאלות אתיות העולות סביב הקשר הטיפולי בכלל והשינויים החלים בו לעת האחרונה בפרט.

 

רשימת השעורים עם ביבליוגרפיה לקריאה

שעורים 1-2   

השדה הטיפולי והמודל האלכימי של יחסי העברה בטיפול.

 

Jung, C.G. (1966). The psychology of the transference. Princeton, N.J. : Princeton University Press, pp.3-37; 74-110;159-165

Schwartz-Salant, N. (1995). On the Interactive field as the analytic object. In: The interactive field in analysis. Ed. Stein M., Chiron Publications.pp. 1-37

 

הופעתו של ארכיטיפ ' המטפל הפגוע'  ביחסי מטפל-מטופל.

שעורים 3-4

Groesbeck, C. (1975). The archetypal image of the wounded healer. Journal of Analytic Psychology, 20(2), 122-145.

Whan, M. (1987). Chiron’s wound: Some reflections on the wounded-healer. In Schwartz-Salant, N., & Stein, M. (Eds). Archetypal process in psychotherapy. The Chiron clinical series. (pp. 197-208). Wilmette, IL: Chiron Publications.

Kron, T. (1991). The dialogical dimension in therapists' dream about their patients. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 28(2), 1-12.

Kron T. & Avni N. (2003). Psychotherapists’ dreams about their patients. Journal of Analytical Psychology, 48 (2), 317-339.

 

שעורים 5-6

העברה נגדית וסוגיות אתיות

Guggenbbuehl-Craig,  A. (1971). Power in the helping professions. Spring Publications. Pp. 65-83

 

 

Schwartz-Salant N. (1984). Archetypal factors underlying sexual acting-out in the transference\countertransference process. Chiron. Pp. 1-30

מיתולוגיה 1סמינר

שנת 2017-18

זהו סמינר ראשון על מיתולוגיה, הוא יעסוק בהבנה מיתולוגית של מספר נושאים פסיכולוגיים ולפי הצורך ייתמך בהקבלות והרחבות מהמדרש היהיודי

הסמינ יתרכז סביב מספר נושאים :

פגישה ראשונה:  יצרנות והרס:  ארס (ARES) והפאיסטוס (HEPHAISTOS)

פגישה שניה:אלות הירח כמייצגות שלבי מודעות נשית : ארטמיס (ARTEMIS), הקטה (HECATE) , סלנה (SELENA)

פגישה שלישית ורביעית: טרוף ויצירה : דיוניסוס (DIONYSOS)

פגישה חמישית : פנים וחוץ : הרמס (HERMES) והסטיה (HESTIA)

קריאה מומלצת:

"מיתולוגיה יוונית"/ אהרון שבתאי/ פרקים רלונטיים

FACING THE GODS”"/ Ed. James Hillman  /     Spring publications    - פרקים רלוונטיים

“ THE GODS OF THE GREEKS”/ Kerenyi/ פרקים רלונטיים

“THE UNIVERSE THE GODS AND MEN”/ Jean Pierre Vernant/ הפרק: Dyonisos at Thebes

“DYONISOS IN EXILE” / Chiron Publ/ Rafael Lopez Pedrazza

MYTH AND THOUGHT AMONG THE GREEKS  /   Jean Pierre Vernant  / הפרק על הרמס והסטיה

Erich Neumann: the Fear of the feminine, chap.2

Boliingen series, 1994

Nor Hal: the Moon and the virgin, chap.6

Harper & Row pub. N.y.

Anne Baring & Jules Cashford: the Myth of the Goddess,

Penguin books , Arkana, 1991

לקרוא על ארטמיס, ע"מ 320

Esther Harding: Woman`s Mysteries,

Shambhala Pub. 1971

chap: 5,6,8,9,12,16

 מיתולוגיה 1סמינר

שנת 2017-18

זהו סמינר ראשון על מיתולוגיה, הוא יעסוק בהבנה מיתולוגית של מספר נושאים פסיכולוגיים ולפי הצורך ייתמך בהקבלות והרחבות מהמדרש היהיודי

הסמינ יתרכז סביב מספר נושאים :

פגישה ראשונה:  יצרנות והרס:  ארס (ARES) והפאיסטוס (HEPHAISTOS)

פגישה שניה:אלות הירח כמייצגות שלבי מודעות נשית : ארטמיס (ARTEMIS), הקטה (HECATE) , סלנה (SELENA)

פגישה שלישית ורביעית: טרוף ויצירה : דיוניסוס (DIONYSOS)

פגישה חמישית : פנים וחוץ : הרמס (HERMES) והסטיה (HESTIA)

קריאה מומלצת:

"מיתולוגיה יוונית"/ אהרון שבתאי/ פרקים רלונטיים

FACING THE GODS”"/ Ed. James Hillman  /     Spring publications    - פרקים רלוונטיים

“ THE GODS OF THE GREEKS”/ Kerenyi/ פרקים רלונטיים

“THE UNIVERSE THE GODS AND MEN”/ Jean Pierre Vernant/ הפרק: Dyonisos at Thebes

“DYONISOS IN EXILE” / Chiron Publ/ Rafael Lopez Pedrazza

MYTH AND THOUGHT AMONG THE GREEKS  /   Jean Pierre Vernant  / הפרק על הרמס והסטיה

Erich Neumann: the Fear of the feminine, chap.2

Boliingen series, 1994

Nor Hal: the Moon and the virgin, chap.6

Harper & Row pub. N.y.

Anne Baring & Jules Cashford: the Myth of the Goddess,

Penguin books , Arkana, 1991

לקרוא על ארטמיס, ע"מ 320

Esther Harding: Woman`s Mysteries,

Shambhala Pub. 1971

chap: 5,6,8,9,12,16

 מיתולוגיה 1סמינר

שנת 2017-18

זהו סמינר ראשון על מיתולוגיה, הוא יעסוק בהבנה מיתולוגית של מספר נושאים פסיכולוגיים ולפי הצורך ייתמך בהקבלות והרחבות מהמדרש היהיודי

הסמינ יתרכז סביב מספר נושאים :

פגישה ראשונה:  יצרנות והרס:  ארס (ARES) והפאיסטוס (HEPHAISTOS)

פגישה שניה:אלות הירח כמייצגות שלבי מודעות נשית : ארטמיס (ARTEMIS), הקטה (HECATE) , סלנה (SELENA)

פגישה שלישית ורביעית: טרוף ויצירה : דיוניסוס (DIONYSOS)

פגישה חמישית : פנים וחוץ : הרמס (HERMES) והסטיה (HESTIA)

קריאה מומלצת:

"מיתולוגיה יוונית"/ אהרון שבתאי/ פרקים רלונטיים

FACING THE GODS”"/ Ed. James Hillman  /     Spring publications    - פרקים רלוונטיים

“ THE GODS OF THE GREEKS”/ Kerenyi/ פרקים רלונטיים

“THE UNIVERSE THE GODS AND MEN”/ Jean Pierre Vernant/ הפרק: Dyonisos at Thebes

“DYONISOS IN EXILE” / Chiron Publ/ Rafael Lopez Pedrazza

MYTH AND THOUGHT AMONG THE GREEKS  /   Jean Pierre Vernant  / הפרק על הרמס והסטיה

Erich Neumann: the Fear of the feminine, chap.2

Boliingen series, 1994

Nor Hal: the Moon and the virgin, chap.6

Harper & Row pub. N.y.

Anne Baring & Jules Cashford: the Myth of the Goddess,

Penguin books , Arkana, 1991

לקרוא על ארטמיס, ע"מ 320

Esther Harding: Woman`s Mysteries,

Shambhala Pub. 1971

chap: 5,6,8,9,12,16

 מיתולוגיה 1סמינר

שנת 2017-18

זהו סמינר ראשון על מיתולוגיה, הוא יעסוק בהבנה מיתולוגית של מספר נושאים פסיכולוגיים ולפי הצורך ייתמך בהקבלות והרחבות מהמדרש היהיודי

הסמינ יתרכז סביב מספר נושאים :

פגישה ראשונה:  יצרנות והרס:  ארס (ARES) והפאיסטוס (HEPHAISTOS)

פגישה שניה:אלות הירח כמייצגות שלבי מודעות נשית : ארטמיס (ARTEMIS), הקטה (HECATE) , סלנה (SELENA)

פגישה שלישית ורביעית: טרוף ויצירה : דיוניסוס (DIONYSOS)

פגישה חמישית : פנים וחוץ : הרמס (HERMES) והסטיה (HESTIA)

קריאה מומלצת:

"מיתולוגיה יוונית"/ אהרון שבתאי/ פרקים רלונטיים

FACING THE GODS”"/ Ed. James Hillman  /     Spring publications    - פרקים רלוונטיים

“ THE GODS OF THE GREEKS”/ Kerenyi/ פרקים רלונטיים

“THE UNIVERSE THE GODS AND MEN”/ Jean Pierre Vernant/ הפרק: Dyonisos at Thebes

“DYONISOS IN EXILE” / Chiron Publ/ Rafael Lopez Pedrazza

MYTH AND THOUGHT AMONG THE GREEKS  /   Jean Pierre Vernant  / הפרק על הרמס והסטיה

Erich Neumann: the Fear of the feminine, chap.2

Boliingen series, 1994

Nor Hal: the Moon and the virgin, chap.6

Harper & Row pub. N.y.

Anne Baring & Jules Cashford: the Myth of the Goddess,

Penguin books , Arkana, 1991

לקרוא על ארטמיס, ע"מ 320

Esther Harding: Woman`s Mysteries,

Shambhala Pub. 1971

chap: 5,6,8,9,12,16

 מיתולוגיה 1סמינר

שנת 2017-18

זהו סמינר ראשון על מיתולוגיה, הוא יעסוק בהבנה מיתולוגית של מספר נושאים פסיכולוגיים ולפי הצורך ייתמך בהקבלות והרחבות מהמדרש היהיודי

הסמינ יתרכז סביב מספר נושאים :

פגישה ראשונה:  יצרנות והרס:  ארס (ARES) והפאיסטוס (HEPHAISTOS)

פגישה שניה:אלות הירח כמייצגות שלבי מודעות נשית : ארטמיס (ARTEMIS), הקטה (HECATE) , סלנה (SELENA)

פגישה שלישית ורביעית: טרוף ויצירה : דיוניסוס (DIONYSOS)

פגישה חמישית : פנים וחוץ : הרמס (HERMES) והסטיה (HESTIA)

קריאה מומלצת:

"מיתולוגיה יוונית"/ אהרון שבתאי/ פרקים רלונטיים

FACING THE GODS”"/ Ed. James Hillman  /     Spring publications    - פרקים רלוונטיים

“ THE GODS OF THE GREEKS”/ Kerenyi/ פרקים רלונטיים

“THE UNIVERSE THE GODS AND MEN”/ Jean Pierre Vernant/ הפרק: Dyonisos at Thebes

“DYONISOS IN EXILE” / Chiron Publ/ Rafael Lopez Pedrazza

MYTH AND THOUGHT AMONG THE GREEKS  /   Jean Pierre Vernant  / הפרק על הרמס והסטיה

Erich Neumann: the Fear of the feminine, chap.2

Boliingen series, 1994

Nor Hal: the Moon and the virgin, chap.6

Harper & Row pub. N.y.

Anne Baring & Jules Cashford: the Myth of the Goddess,

Penguin books , Arkana, 1991

לקרוא על ארטמיס, ע"מ 320

Esther Harding: Woman`s Mysteries,

Shambhala Pub. 1971

chap: 5,6,8,9,12,16

  

"... אל תשלח ידך אל הנער..."

סמינר "הילד בגישה היונגיאנית" הביטים תיאורטיים וקליניים. מאי 2018

בארבעת הפגישות בסמינר, ננסה לשרטט את דמותו של ארכיטיפ הילד, מתוך חומרים שיביאו חברי הקבוצה.  ננסה לבחון את הקשר הדיאלוגי בין חווית הילד המופנמת מתוך עולם יחסי האובייקט של כל אחד מאיתנו, לבין אותם אלמנטים ארכיטיפיים המופיעים בפרודוקציות של הלא מודע. ננסה להצביע על מיקומו של הילד גם בשלבי החיים הנפשיים המאוחרים יותר וכמובן שנתייחס (ככל שיאפשר הזמן) גם להיבטים הקליניים.

                                                                 

חומר קריאה ממומלץ:

 1. TRAUMA AND SOUL / Donald Kalsched   במיוחד הפרק השני : loss and recovery of the soul – child
 2. 2."אני אלוהים ויש לי פצע ..."  יהושע זיו . מאמר שמופיע באתר של המכון. 
 3. James Hillman "betrayal"      מתוך loose ends

קורס: יונג הגוף והתנועה

מרצה: קרני ישי

שלושה מפגשים בני ארבע שעות כל מפגש.

תאריכים: ,14.11.17, 21.11.17,  28.11.17

בשלושת המפגשים נכיר שלושה מהענפים השונים שצמחו לאורך השנים מתוך התאוריה היונגיאנית המחברים את התאוריה לגישות ממוקדות גוף ותנועה.

הקורס ישלב התנסות קצרה, קריאת טקסטים ואפשרויות יישום בקליניקה לגבי כל אחד מהמודלים.

המודלים בהם נעסוק:

Body and Soul   מריון וודמן

Authentic Movement  מרי וויטהאוז

Process Work  ארנולד מינדל

ביבליוגרפיה: יונג הגוף והתנועה

Mindell, A. (1985) Working with The Dreaming Body, Arkana, London.

Mindell, A. (1998) Dreambody, Lao Tse Press, Oakland, Ca.

Pallaro, P. (2001) Authentic Movement, Jessica Kingsley Publishers, London. Volume 1,2.

Jung on Active  Imagination  (1997 edited: Codorow. J), Princeton University, N.J.

Spring 72 (2005) Body and Soul, Spring Journal, New Orleans, Louisiana.

מינדל. א (2015) לעבוד עם הגוף החולם, תרגום: מיכל ורטהיימר שמעוני.

יונג. ק.ג (1993) זכרונות חלומות מחשבות, הוצאת רמות – אוניברסיטת תא, רמת אביב.

ביבליוגרפיה העשרה:

. Bosnak, R. (2007) Embodiment, Routledge, N.Y

Jung, C.G. (1998) Seminar on Nitzsche's Zarathustra, Princeton University Press, Princeton,  New Jersey.

Jung, C.G (1969) C.W, Volume 8, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.Stevens,A (1986) Withymead, a Jungian community for the h Wendy K. Swan, Editor, (2011) The Memoir of Tina Keller – Jenny, Spring Journal Books, New Orleans, Louisiana.

Woodman, M. (1993) Conscious Femininty, Inner City Books, Canada.

Woodman, M. (1985) The Pregnant Virgin, Inner City Books, Canada.

ealing arts. Coventure, London

בהצלחה

קרני

                                                                        תכנית לימודים 2017/2018 מתוקנת

 

פסיכופתולוגיה  ב'.   4 פגישות  24.10   31.10  7.11  14.11   

              טריסטן טרודרט (יתכן יחד עם הנרי) -

 

יונג, גוף ותנועה  .  3 פגישות  5/12  21.11 28.11  

              קרני ישי – 

 

אלכימיה.  4 פגישות  (אין שעור בנר ראשון של חנוכה -12.12 )  19.12  26.12   2.1.2018, 9.1

              רות נצר – 

 

מיתולוגיה. 5 פגישות .  16.1.    23.1   30.1  6.2.  13.2

               יהודה אברמוביץ ואסתי לידר –

 

חופשה בין סמסטרים – לא יתקיימו שעורים בתאריכים  27.2  20.2

 

הציר פואר-סנקס. 4 פגישות. 27. 3  6.3  13.3  20.3

            לאה אבשלום ומיכל טרודרט–              

 

 

המטפל והמטופל  נעה פויירשטיין ותמר קרון –

5 פגישות (אין שעור בפסח 3.4) 10.4 (אין שעור בערב יום הזכרון 17.4) 24.4  1.5  8.5

 

                 

 

 

 טיפול בילדים

בגישה יונגיאנית.

3 פגישות.  15.5  22.5  29.5  5.6


                                                יהושע זיו

 

                                                      

טיפוסים וסימנים אסטרולוגיים. 3 פגישות. 12.6  19.6  26.6

                         אבי באומן – 

 

סדנאות :

ג'ניס שפירא      מאי 2018

בתיה שטרן        יוני 2018

חגית חוף           תאריך ינתן בהמשך

סדנא רביעית    תקבע בהמשך

 

קורס על הסמל-רותי נצר  

נושאי הקורס:

מהו הסמל – תווך, טרנספורמציה, אנרגיה, שפה, מרחב מעברי, פונקציה טרנצנדנטית.

סמל לפי פרויד ויונג. סמל וסימן, סמל ואלגוריה. סמל אישי וקולקטיבי. סמל וארכיטיפ וקומפלקס.

סמל אוניברסלי ותרבותי.

סמל ברמות שונות של ההסטוריה והתודעה. תרבויות ראשוניות לעומת מערביות. פסיכוזה. חזיון.

סמל בחלום.  במיתוס.

סמל ומסר רוחני.

סמל ומטפורה בשירה. סמל בשירה ובפסיכותרפיה.

ביהדות – מהאלוהי לסמלי-האנושי (מהקבלה לחסידות).

סמלים בפרקי הסרט 'חלומות' של קוראסאוה – אופן הופעתם בגילאים ומצבי תודעה שונים.

סמלים, אלגוריה ומציאות בספורי עגנון.

התלמידות יתבקשו לקרוא את ספורי עגנון:

הסייף (תכריך של ספורים), האדונית והרוכל (סמוך ונראה) עידו ועינם (עד הנה).

ולהביא חלומות וביטויי יצירה אחרים לשעורים.

מקורות

שלו שרה. 2008. חלום והחלמה. הקבוץ המאוחד. פרק ראשון. סמליות. עמ'  11- 44.

נצר רות. מסע אל העצמי. 2004. פרק ג. העולם הסמלי והמיתולוגי. מודן. עמ' 97-114.

נצר רות. השלם ושברו. 2008. כינוס מאמרים ממבט פסיכולוגית המעמקים של יונג. מיתוס, ספרות, שירה. כרמל. פרק כ"ז – משהו על הלשון והסמל ביהדות. עמ' 412-418.+ פרק י"ט. סמל היה לפני שהסמל התחיל. על הסמל בשירה ובפסיכותרפיה. עמ' 347- 357.      

Cooper J.C. 1978. An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols. London: Thames and Hudson.

Samuels, Andrue, 2000. A Critical Dictionary of Jungian Analysis, N.Y: Brunner- Routledge.Pp. 144-147.

Jacobi Jolanda.  Complex Archetype Symbol.  1974. Bollingen Series. N.Y.: Princeton University  Press. pp.74-126.

                              טופס הערכה עצמית לקנדידט

שם הקנדידאט.........................................שם המדריך....................................

מס שעות ההדרכה.......                           מס. מקרים.................................

הערך בקצרה מה הן נקודות החוזק ונקודות החולשה שלך  בתחומים הבאים :

 1. ידע תיאורטי. 
 2. יישום קליני
 3. הבנת תהליכי העברה והעברה נגדית
 4. הבנה סימבולית
 5. יכולת לשמור על גבולות הולמים בטיפול
 6. היכולת להפיק מן ההדרכה
 7. היכולת לעבוד במסגרת קבוצתית

ציין נקודות חוזק וחולשה והתקדמות  שחלה במהלך השנה החולפת .

 לתלמידים בשלב האנליזה המבוקרת ("הקונטרול") 

ברצונינו לרענן את החלטות המכון בהקשר לשלב המתקדם בהכשרתכם בו אתם נמצאים:ראשית אתם חייבים להיות באנליזה כל תקופת ההכשרה עד הסיום והגשת העבודה
לאחר מבחן הקונטרול שבו עברתם לשלב המתקדם , קיבלתם /תקבלו את הערות והמלצות הבוחנים להמשך. אנו מבקשים כי תעבירו את ההמלצות למדריך הקונטרול הראשון שלכם, ותעבדו איתו על פי ההערות שצוינו במבחן.
כמו שכבר ציינו בעבר, עליכם לקבל לפחות 50 שעות הדרכה מבוקרת משני מדריכים מוסמכים , סה"כ כ- 100 שעות.
ברצוננו להזכירכם כי לפחות אחד משני המדריכים שאתם בוחרים חייב להיות חבר מלא במכון ואם לקחתם מדריך אחד שאינו מחברי המכון הוא יהיה המדריך הראשון  מבין השניים ולא זה המגיש לבחינת הסיום,
כמו כן אין לקחת קונטרול ממדריך שהיה אנליטיקאי שלכם בתקופת ההכשרה.
בכל מקרה – יש לידע את ועדת ההסמכה על בחירתכם, ולקבל אישור לפני שמתחילים כל אחת מההדרכות.
מצ"ב רשימת המדריכים של המכון, הרשימה המעודכנת מפורסמת גם באתר המכון.
בברכה ובהצלחה
יהודה אברמוביץ
וחברי ועדת ההסמכה.
 
 
 
 
 
 
                               רשימת המדריכים חברי המכון:
 
לאה אבשלום
פרופ. הנרי אברמוביץ
דר. יהודה אברמוביץ
דר. אבי באומן
יעל באומן
מריון בדריאן
בתיה ברוש
דוד ג'רבי
רחל ויזנר – רגב
רות זליגר
יהושע זיו
מקסין כהן – ז'וקוב
פרופ. תמר קרון
שרה שלו
דר. אראל שליט
נתנאל פרי
מיכל טרודרט
טריסטן טרודרט
ברוך כהנא
נועה פוירשטיין 
נאוה תל-פז
רינה פורת
אסתי לידר
אפרת חרמוני
אורנה יחזקאלי
יוסיפה סורק
נעמי בן חיים
תמר לנגהיים
 

                                  מכון ישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית                                    

                                                                              ועדת ההסמכה.
 
      הנחיות כלליות לכתיבת עבודת הסיום לקראת קבלה לחברות במכון:
 
אנו מעודדים כתיבת עבודת סיום מקורית, ברוח הגישה היונגיאנית, ובהתאם לאישיות הכותב, והמטופל שנבחר.
עם זאת, ברצוננו להדגיש כמה נושאים שחשוב שיופיעו בעבודת הגמר, בהתאם להנחיות הבאות:
בחירת המקרה והיקף העבודה: המקרה שיבחר חייב להיות מטופל לפחות שנתיים, במהלכן קיבלתם עליו "אנליזה מבוקרת", אצל שני מדריכים שונים כאשר המדריך השני מבין השניים חייב להיות חבר המכון והוא שמכין לבחינת הסיום.
 המטרה : להציג תהליך טיפולי ממושך ועמוק, אבל – ניתן גם להציג טיפול שנכשל.
היקף העבודה לא יעלה על 50 עמוד ( כ-572 מילים לעמוד ,סך הכל כ-28,600 מילה לכל העבודה לא כולל נספחים וביבליוגרפיה ) ,כתובים בפונט 11, רווח 1 חצי , ויכלול עד עד ולא יותר מ-13 חלומות.
 
תיאור הטיפול: בעבודה יתואר התהליך הטיפולי, תוך התייחסות לאופן עבודתו של המטפל, ואינטראקציות טיפוליות בין המטפל למטופל. הכוונה היא שניתן יהיה לחוות מתוך התיאור, כיצד המטפל מגיב, כיצד עובד עם חומר לא מודע, כיצד מתייחס לסמלים ולדימויים, כיצד מפרש, אמפליפיקאציות וכו'.
 
יחסי העברה והעברה נגדית: הנושאים של יחסי מטפל מטופל , טרנפרנס וקאונטרטרנספרנס, חייבים לקבל תשומת לב מיוחדת והתיחסות ברורה רצוי בסעיף נפרד . יש להתייחס גם לטרנספרנס וקאונטרטרנספרנס ארכיטיפליים או למודל האלכימי. 
 
פסיכופתולוגיה: גם נושא זה ידון בעבודה כסעיף בפני עצמו , כמובן לאור הגישה היונגיאנית. אין הכוונה רק לאבחנות פסיכיאטריות רגילות (DSM וכו') אלא התייחסות למצב האני וציר אני עצמי, לקומפלקסים מרכזיים, בעיות אישיות, סימפטומים ופונקציות פסיכולוגיות (בעיקר פונקציה נחותה) מתוך ראיה קלינית וסימבולית גם יחד.
 
פרק הסיום: בעבודה יופיע פרק המסכם את התהליך הטיפולי על שלביו ונושאיו המרכזיים. כמו כן יופיע בסיכום דיון תיאורטי בנושא מרכזי העולה מתוך הטיפול.
 
תהליך הראיון: עם סיום כתיבת העבודה, יש ליצור קשר עם ועדת ההסמכה.
להעביר לוועדה אישור על שעות האנליזה המבוקרת, משני המדריכים איתם עבדתם. על המדריך האחרון שהוא חבר המכון לאשר כי קרא את העבודה, וכי היא ראויה להערכה.
את העבודה הכתובה יש לשלוח לשלושה מעריכים – ששמותיהם ימסרו לכם על ידי ועדת ההסמכה, המועמד יוזמן לפגישת הערכה עם 3 הקוראים, כחודש לאחר קבלת העבודה.
להזכירכם: במהלך כל תקופת ההכשרה ועד הגשת עבודת הסיום עליכם להמשיך באנליזה האישית שלכם גם אם לא באותה אינטנסיביות .
בהצלחה
ועדת ההסמכה
יעל באומן יו"ר הועדה
טריסטן טרודרט
בתיה שטרן
יהושע זיו

 

                                      מכון ישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית                        

                                                 ועדת ההסמכה.

                            המעבר לשלב האנליזה המבוקרת: (שלב ה" קונטרול").
 
המעבר לשלב האנליזה המבוקרת הוא אישי, ואנו רואים בו שלב מרכזי בתהליך ההכשרה,ובו תוכלו להתחיל אנליזות תחת הדרכה אישית.
המעבר לשלב זה תלוי בכמה גורמים:
א.     המעבר לשלב האנליזות המבוקרות תלוי קודם כל בהרגשה האישית של כל מטפל/ת. העיתוי הוא אינדיבידואלי, והפניה תהיה אישית, בהתאם לתחושה של כל אחד/ת לגבי המוכנות שלו/ה לעבור לשלב זה.
ב.     אנו ממליצים להתייעץ עם האנליטיקאי שלך, אך זה כמובן נתון להחלטה אישית של כל מועמד/ת.
ג.       המעבר לשלב ה"קונטרול" ידרוש הערכה של ועדת ההסמכה, או ועדה שתמונה על ידה. הועדה תעריך את בקיאותכם במושגי יסוד שלמדתם, ואת המוכנות שלכם לטפל באנליזה יונגיאנית תחת פיקוח של מדריך מוסמך. בהערכה זו, תשקול הועדה גם את כישוריכם המקצועיים וגם את ההתפתחות האישית שלכם/ן לאור הגישה היונגיאנית. מסקנות הועדה המעריכה יידונו עמכם לאחר הראיון והמלצות מפורטות יותר תישלחנה אליכם/ן בכתב.
ד.      העבודה:לקראת פגישת ההערכה, את/ה מתבקש/ת להכין תיאור של תהליך טיפולי שבו תבוא לידי ביטוי עבודתך הטיפולית לאור הגישה(ניתן ורצוי לשלב ורבטים). הצגת התהליך הטיפולי תוגש באורך של עד 10 עמודים, ותכלול 3 חלומות, ואת דרך עבודתך עליהם. בהצגה יש להתייחס לדינאמיקה האישית, לפסיכופתולוגיה, לאור הגישה היונגיאנית, ליחסי מטפל – מטופל, וכן לסמלים השונים ולכל חומר בלתי מודע שמופיע בטיפול. אין צורך בפירוט יתר של חומר רקע, ואין צורך בביבליוגרפיה.
ה.     בראיון האישי שיעסוק בטיפול שהצגת בפרט, ובעבודתך הטיפולית בכלל, תידרש/י להתייחס לעצמך כמטפל/ת, לאיכויות מצד אחד, ולנקודות התורפה מצד אחר. בראיון תישאל/י על ידי חברי הועדה בין השאר על התפתחותך כמטפל/ת עד כה מנקודת מבטך על עצמך, וכן על צפיותיך מההדרכה האישית.
ו.       על החומר הכתוב להישלח ב- 3 העתקים לבוחנים + העתק לועדת ההסמכה, לאחר תיאום מראש. כשבועיים לאחר ההגשה יתקיים מפגש ההערכה עם חברי הועדה. מסקנות ההערכה והמלצות הועדה ימסרו למועמד בעל פה לאחר סיום הראיון, ובכתב מוקדם ככל האפשר.
ז.       באם יומלץ על התאמת המועמד/ת לעבור לשלב המתקדם, תוכל/ו לפנות לראיון אצל אחד מהאנליטיקאים הבכירים ולבדוק איתו התחלה של אנליזה מבוקרת. רצוי כי הפניה למדריך תיקח בחשבון אפשרות להכרה ולהתאמת הסגנון והצרכים של המודרך/ת ותתחשב גם במסקנות הועדה. הועדה תאשר את בחירת המדריך.
ח.     על פי אישור הועדה ניתן לקבל הדרכה גם מאנליטיקאי בכיר ומוכר על ידי האגודה הבינלאומית שאינו חבר ישיר במכון
      גם אם אינו חבר במכון.
י. על פי דרישת המכון אחד מבין שני האנליטיקאים המדריכים בשלב הקונטרול חייו להיות חבר מלא במכון.
 בהזדמנות זו תזכורת כי על פי דרישת המכון, ובהתאם למקובל באגודה העולמית, את/ה אמור/ה להמשיך באנליזה האישית שלך במשך כל תקופת ההכשרה.
 
 
 רשימת המדריכים המוסמכים:
אבשלום לאה.
אברמוביץ ד"ר הנרי.
אברמוביץ יהודה
באומן ד"ר אבי.
באומן יעל
 ברוש בתיה.
 מיכל טרודרט

טריסטן טרודרט
 אסתי לידר
ז'וקוב מקסין.
זיו יהושע.
זליגר רות.
 
 
פרי נתנאל
 
קוצ'ינסקי דבורה.
קרון פרופ. תמר.
 
שלו שרה.

אפרת חרמוני 

תמר לנגהיים

נועה פוירשטיין

יוסיפה סורק

נעמי בן חיים

                                  נהלים לגבי בחינת המעבר משנה ב' ל – ג'.                                             
 
 
בחינת המעבר משנה ב' ל – ג' במכון היונגיאני באה להעריך את הבקיאות שלכם במה שלמדתם בסמינרים,
כמה וכיצד הפנמתם את הרעיונות היונגיאניים, את המושגים ואת הדרך הסימבולית, וכמה אתם מיישמים מה שלמדתם בעבודתכם.
בכתיבת העבודה, שתתבסס על חומר מהטיפולים שלכם, ובשיחה עם שני בוחנים, תדרשו להראות כמה אתם מסוגלים להסביר
ולהדגים את מה שלמדתם מתוך עבודתכם בקליניקה.
הבחינה תתבסס על עבודה שתגישו לועדת ההסמכה ,תיבדק על ידי שני מורים ובהמשך תוזמנו לראיון ולשיחה .
בעבודה שתוגש לשני בוחנים הנכם מתבקשים להדגים מושגים מרכזיים מתוך לא פחות מ – 3 קורסים שלמדתם  , ולהסתייע במושגי יסוד שלמדתם בעבר.
היקף העבודה עד 10 עמודים. 
העבודה יכולה להתבסס על דוגמאות ותיאורים מתוך טיפול אחד או דוגמאות ותיאורים קליניים מתוך כמה טיפולים, לפי בחירתכם, אם כי מומלץ
על בחירת מטופל אחד מרכזי שסביבו תדגימו את מה שלמדתם.
מי שמעוניין שעבודתו תשמש כשלב מכין לקראת המעבר לשלב הקונטרול, יוכל להתבסס על בחינת המעבר. במקרה זה מומלץ לקחת את אותו מקרה שירצה הקנדידט להגיש בבחינת הקונטרול.
בכל שאלה אפשר לפנות לחברי ועדת ההסמכה.
 
בקשת הצטרפות לתכנית ההכשרה
 
                                                                                                  תאריך______________
 
שם__________________        גיל______ תאריך לידה__________________
 
מצב משפחתי______________    מס ילדים______ מקצוע רשום_______________
 
מען פרטי ______________________ טלפון ___________   ד.אלקטרוני_____________
 
מען בעבודה____________________ טלפון____________ פקס_______________
 
 
        תואר והשכלה אקדמית________________________-
 
 פירוט ההשכלה המקצועית
 
שם המוסד                        מקום                   תקופת הלימודים               התואר ושנת הסיום
 
__________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________
 
מסלול התמחות:
 
מוסד                                      תקופת העבודה                                      שם המדריך
 
________________________________________________________________
 
________________________________________________________________
 
________________________________________________________________
 
פעילות מקצועית אחרת כולל עבודה פרטית:
 
תפקיד                         שם המוסד או המשרד                            מס שעות טיפוליות
 
______________________________________________________________
 
______________________________________________________________-
 
___________________________________________________________-
 
חברות בארגונים מקצועיים_____________________________________________________________
 
______________________________________________________________
 
_______________________________________________________________
 
 
 פרסומים או השתתפות בפרויקטים:
 
_____________________________________________________________
 
______________________________________________________________
 
_____________________________________________________________
 
אנליזה אישית:
 
שם המטפל/מטפלת              תאריך ההתחלה       סיום             מס שעות
 
____________________________________________________________--
 
_____________________________________________________________
 
הדרכה אישית יונגיאנית___________________________________________
 
סמינרים מקצועיים או הכשרה בגישות אחרות:
_____________________________________________________________
 
____________________________________________________________
 
קורות חיים:
 
צרף תולדות חיים בהרחבה אישית ככל האפשר ( כ-4- 3עמודים) התייחס למוטיבים שונים לאירועים ולתהליכים משמעותיים בחייך. כן התייחס למה מביא אותך להכשרה היונגיאנית
 
המלצות :מסור שמות ממליצים מהם ניתן לבקש מכתב המלצה או מידע אודותיך.
 
_________________________________________________________-
 
אנא שים לב ,האנליטיקאי אינו מתבקש למסור מידע אודותיך מעבר למספר השעות ומשך האנליזה. יחד עם זאת אנו מניחים כי נושא הפנייה יעלה באנליזה האישית.
 
 
אנא שלח/י טופס זה בצירוף קורות החיים וכן צרף/י אישור או תעודה על תואר אחרון או על מומחיות אחרונה שעשית .    ליעל באומן
  ניתן לשלוח את הטפסים גם  ליעל באומן בכתובת רחוב הכפיר 151 ירושלים 96952 

מעודכן ומחודש , נא לעיין במה חדש

תקנון ההכשרה המחודש

"על התרפיסט לזכור שהמטופל נמצא כדי לקבל טיפול ולא כדי לאמת תיאוריה". "אפילו אם יהיו האמצעים נכונים, אם ישתמש בהם האדם הלא מתאים, האמצעים הנכונים יפעלו בדרך לא מתאימה… כל דבר תלוי באדם ומעט מאוד - בשיטה". (ק.ג. יונג)

מטרת התכנית
לאפשר למטפל בעל ניסיון להמשיך ולהתפתח בעזרת הגישה היונגיאנית הן מבחינה אישית והן מבחינה מקצועית.

למי התכנית מיועדת
למטפלים מוסמכים ומנוסים במקצועות בריאות הנפש: הפסיכולוגיה הקלינית, הפסיכיאטריה, העבודה הסוציאלית (מ.א.) והטיפול באומנויות (מ.א. או תואר מקביל).

תנאי הקבלה:
לפני תחילת לימודיו במכון, על המועמד להשלים לפחות 120 שעות של אנליזה אישית אצל אנליטיקאי יונגיאני מוסמך (חבר ב- IAAP). כמו כן התלמיד נדרש להיות באנליזה עם הצגת מועמדותו לתוכנית, ועליו להעלות באנליזה את נושא פנייתו להכשרה. במקרים מיוחדים תוכל ועדת הקבלה לאפשר קבלה אחרי 60 שעות אנליזה בלבד. המטפל עצמו לא יהיה מעורב בתהליך הקבלה לתכנית או בהערכות הקנדידט* במהלך הלימודים על הקנדידט להמשיך באנליזה האישית לפחות  כל תקופת הלימודים הפורמאליים (4 שנים). על הקנדידטים להמשיך להיות בקשר עם האנליטיקאי גם לאחר מכן ,אם כי לא באנליזה אינטנסיבית. עם זאת, יש בסמכותה של ועדת ההסמכה, בתיאום עם המדריך באנליזה המבוקרת (קונטרול), לדרוש מן הקנדידט להמשיך את האנליזה האישית עד הגשת עבודת הסיום. באם התלמיד מעוניין לעשות הפסקה באנליזה האישית או להחליף אנליטיקאי במהלך תקופת ההכשרה, יש לדווח על כך לועדת ההסמכה ולקבל את אישורה.
 
 * במשך כל שנות ההתמחות הוא יוכל להתייעץ עם חונך שתפקידו הוא ליווי לימודי ואישי.
 *
תהליך הקבלה נעשה על ידי ועדת ההסמכה לפי הנוהל הבא:
1.    מילוי טפסי בקשה למועמדות בצירוף קורות חיים מפורטים והמלצות.
2.    שלושה ראיונות אישיים, המתנהלים בנפרד, עם שלושה אנליטיקאים חברי המכון.
3.    החומר של המועמד עובר לקריאה של שני אנליטיקאים נוספים המשתתפים בהחלטת ועדת הקבלה. בתום התהליך מקבל המועמד מכתב קבלה ואת פירוט תכנית ההכשרה.

מבנה תכנית ההכשרה
תיאור כללי: תכנית הלימודים מיועדת להכניס את הקנדידט להלך המחשבה היונגיאני, להכיר לו את השפה הסימבולית ולעזור לו לחבר בין השפה הקלינית והעולם הארכיטיפי והסימבולי. התכנית חושפת את הקנדידט לגישות שונות בעולם המחשבה היונגיאני ויישומיו בטיפול. במשך כל שנות ההתמחות הוא יוכל להתייעץ עם חונך מבין חברי צוות ההוראה, שתפקידו הוא ליווי לימודי ואישי.

משך הלימוד:
הלימודים מתקיימים ברובם בירושלים, בימי ג' בין השעות 21.00-17.00, במשך עשרה חודשים בשנה, ונמשכים ארבע שנים לפחות. הלימוד נושא אופי ספירלי, דהיינו חזרה מעגלית על נושאים מרכזיים, יותר מפעם אחת, לצורך של העמקה ואינטגרציה. הדרכה קבוצתית מלווה את הקורסים לאורך השנים. ההדרכה הקלינית הקבוצתית אשר ניתנת בחלק השני של כל מפגש, תתמקד מן השנה השניה בעיקר בחומר הנלמד באותו הקורס. הקנדידטים לוקחים חלק פעיל בלמידה – כולל קריאה, הצגת נושא וחומר קליני רלוונטי. הקנדידטים נדרשים להגיש עבודות כתובות על הנושאים הנלמדים מדי שנה. כמו כן, מתקיימות שיחות מעבר והערכה בסיומה של  שנת לימודים, החל מן השנה השניה.
שעות אנליזה נדרשות בתכנית
בכל שנות הלימודים הקנדידט צריך להיות באנליזה יונגיאנית :עד הלימודים צריך להשלים  120 שעות ,תוך כדי הלימודים הפורמלים צריך להשלים עוד  300 שעות  ולאחר הלימודים הפורמלים ימשיך הקנדידט  בקשר טיפולי שלא על בסיס שבועי.

שעות הדרכה
על הקנדידט להיות בהדרכה אישית החל מהשנה השנייה ללמודיו עד לאחר שעובר לשלב אנליזה מבוקרת

ריכוז מבחני מעבר ומבחן סיום
מבחן בכתב בלבד מעבר משנה א' לשנה ב'
מבחן מעבר משנה ב 'לשנה ג'
מבחן מעבר מתקדם לשלב הקונטרול
מבחן ועבודת סיום
 
במעבר משנה שניה לשלישית יבחן התלמיד ע"י 2 בוחנים שייבחרו מתוך חברי המכון, ואשר יבחנו את התלמיד בישיבה משותפת. לבחינת מעבר זו, התלמיד נדרש להגיש עבודה לפי הנחיות ועדת ההסמכה ,כפי שמופיע בלחיצה על השורה הקודמת.

רוב הקורסים נערכים במתכונת של מספר מפגשים. כל מפגש בנוי משתי יחידות העוסקות באותו נושא. יחידה תיאורטית, ניתנת על ידי מורה אחד ואילו השנייה – יחידה קלינית או חווייתית, ניתנת על ידי מורה אחר (בד"כ). החומר הקליני נמצא במוקד תכנית ההכשרה. יחד איתו מוגש גם חומר אחר כמו מיתולוגיה, ספרות, אגדות, סרטים, ואמנות. תשומת לב מיוחדת מושקעת ביצירת אווירה של קריאה ולימוד בקבוצה.
בנוסף לקורסים, כוללת התכנית שתי סדנאות, או יותר, בנושאים שונים בכל שנת לימוד. קנדידטים מוזמנים להשתתף במפגשים העיוניים של המכון החל מן השנה השנייה.
לכל שנתון ממונים שני חונכים, שתפקידם ליווי לימודי ואישי במהלך כל שנות ההתמחות.                                                                                                                    

שני שלבים עיקריים להכשרה, הכוללת לימודים עיוניים, התפתחות אישית וכן התפתחות כאנליטיקאן:
 
בשלב הראשון על הקנדידט להפנים את השפה הסימבולית, את המושגים המרכזיים ואת היכולת לחבר בין עולם המושגים והעולם הקליני.
בשלב המתקדם מתווספת להכשרה הדרכה אישית על האנליזות שהקנדידט עושה למטופליו. זהו שלב האנליזות המבוקרות הנמשך גם מעבר לשנות הלימוד הרשמיות. ניתן להתחיל את האנליזות המבוקרות לאחר בחינת הקונטרול. לבחינה ניתן לגשת לאחר שנתיים של לימודים בתוכנית ההכשרה, אך הדבר תלוי במצבו של הקנדידט ולעיתים עדיף לגשת רק בסיום השנה השלישית. בכל מקרה התלמיד נדרש לגשת לבחינת הקונטרול עד תום לימודיו הפורמאליים.
לבחינת הקונטרול התלמיד נדרש להגיש תיאור מקרה בהיקף של 10 עמודים הכולל 3 חלומות. הבחינה תיערך ע"י 3 בוחנים בכירים יחד, שאחד מהם בחן את התלמיד גם במעבר משנה ב' לג'.
לאחר המעבר של בחינת הקונטרול,התלמיד  צריך להשתתף ב100 שעות הדרכה אצל שני מדריכים - 50 שעות אצל כל מדריך. המכון ממליץ על תעריף מקסימאלי לשעת הדרכה שיעודכן מידי פעם בהתאם לעליית המחירים. המדריכים בקונטרול חייבים להיות מתוך חברי המכון ועמיתיו בלבד  . במידה והמדריך איננו חבר המכון, יוכל להיות רק המדריך הראשון. המדריך המכין לבחינת הסיום חייב להיות חבר המכון. קיימת חובת דיווח של התלמיד לועדת ההסמכה לגבי זהותו של המדריך. המדריכים נדרשים לדווח לועדת ההסמכה את מספר שעות הקונטרול שנתנו לתלמיד. לכל מדריך יהיו לא יותר משני מודרכים.


תקציר התכנית לפי שנות הלימוד :
שנה ראשונה: זו היא מעין שנת מבוא, בה מוצגת הגישה הסימבולית והמושגים הבסיסיים של יונג. קורס המבוא כולל נושאים כמו התודעה, הלא מודע, קומפלקס וסמל. הארכיטיפים – אגו, פרסונה, צל, אנימה, אנימוס ואחרים. וכן, הפונקציה הטרנסצנדנטית, תהליך האינדיווידואציה ועוד.  
בהמשך ניתן קורס על התפתחות האני בגרסאות שונות; על העיקרון הנשי; על העיקרון הגברי וקורס על החלומות. במשך השנה ניתנים סמינרים נוספים.
בסיום השנה יעבור התלמיד בחינת מעבר משנה א לשנה ב


שנה שניה: העמקה בנושאים הבאים:
האגו והתפתחותו כפי שהוא בא לידי ביטוי במיתוס, באגדות, בפסיכופתולוגיה; וכן התפתחות התודעה על פי מושגיו של נוימן. הרוע והצל, עם דגש על הפונקציה הנחותה. המודל האלכימי של יחסי מטפל מטופל, כולל יחסי העברה והעברה נגדית.
בשנה זו תחל הדרכה קלינית על מקרים שיביאו הקנדידטים. בסיום השנה יעבור התלמיד בחינת מעבר

שנה שלישית: ממשיכה ההעמקה בנושאי הלימוד וכוללת קריאת טקסטים בנושאי הארכיטיפים והלא מודע הקולקטיבי, העצמי והאינדיווידואציה, פסיכופתולוגיה המתייחסת לעצמי והפסיכולוגיה של הילד.
במשך שנה זו יוכל לעבור הקנדידט בחינת מעבר לקונטרול

שנה רביעית: שנה מסכמת שבמהלכה מפגש עם נושאים פוסט יונגיאנים בהקשרים היסטוריים, תרבותיים ופילוסופיים של זמננו. לימוד נושאים נוספים כגון: אלכימיה, מיתולוגיה ואגדות, וכמו-כן – תכנים יהודיים וקורס השוואתי עם גישות פסיכואנליטיות.
בשנה זו יתקיים גם דיון בנושא ה-synchronicity.

שיחות הערכה ומילוי טופס הערכת מדריך  והערכה עצמית לקנדידט : שיחות אישיות אלו נערכות בסיומה של כל שנה, החל מסוף השנה השניה, לאחר הגשת העבודות. מטרתן לדון במידה שבה הופנמו המושגים שנלמדו, בהתחברות הקנדידט לגישה היונגיאנית, בהבנתו את השפה הסימבולית ובמידת בשלותו להתחיל באנליזות המבוקרות.

נוהל להפסקת הכשרה של מתמחה 

המכון רואה לעצמו מטרה להשקיע את מירב המאמצים על מנת לסייע למתמחה להשלים את תהליך ההכשרה ברוח הפסיכולוגיה האנליטית ולהתקבל כחבר במכון ובאגודה הבנלאומית בסיום הכשרתו .

עם זאת ייתכנו מצבים מיוחדים בהם ניתן יהיה להפסיק הכשרת מועמד . דרישה להפסקת הכשרה יש להגיש על פי העניין לאחד מיו"רים של הועדות הבאות:

ועדת אתיקה,ועדת הוראה וועדת הסמכה. בפני ועדת אתיקה ניתן להעלות חשש להתנהגות לא נאותה ביחסים שבין מטפל ומדריך שלו ויחסים של המטפל המודרך עם המטופל שלו ,ביחסים בין עמיתים או מול מורים או בכל עניין אחר הנוגע לחריגות מקוד האתי של המכון או האיגוד הבנלאומי. 

בפני ועדת הוראה ניתן להעלות חשש לקשיים משמעותיים בהבנה ואינטגרציה של הפסיכולוגיה האנליטית ,העדרויות משמעותיות מתכניות הלימודים וכדומה. 

בפני ועדת הסמכה ניתן להעלות חשש באי עמידה בתקנון ההכשרה דוגמאת הפסקות משמעותיות באנליזה האישית,אי הגשת עבודות או כשלונות חוזרים במבחני התכנית עליהם דווח לקנדידט.

יו"ר הועדה המתאימה יחליט אם לקדם את דרישת ההפסקה או לדחות אותה במידה והדרישה תמצא ראויה יעביר אותה למלווה של הקנדידט אשר יזמן את הקנדידט בהקדם לדון בה. בסוף הפגישה ידווח המלווה ליו"ר הועדה על תוצאות הפגישה. יו"ר הועדה יביא את הדרישה להפסקת ההכשרה לדיון בועדה ובסופה יוחלט על הפסקה או קידומה להצבעה בפורום חברי המכון. הקנדידט יוזמן להשמיע את דבריו בפני הועדה לפני ההחלטה .

סמכות הערעור על החלטת הועדה בידי נשיא המכון. הנשיא ידון בערעור או יזמן ועדה עד הוק על פי יוזמתו.

החלטה סופית על הפסקת הכשרה תתקבל על ידי רוב חברי המכון בישיבה האירגונית.

בסיום ההכשרה על הקנדידט להגיש עבודת סיום בה מוצג מקרה של טיפול ארוך-טווח שעליו קיבל הדרכה מבוקרת. הגשת עבודת הסיום צריכה להיעשות עד ארבע שנים מתום תקופת הלימודים הפורמאליים. העבודה צריכה להיות בהיקף של כ50 עמודים  (572 מילים לעמוד סך הכל 28600 מילים כתובות בפונט 11 ברווח של שורה וחצי. ) ולכלול כ10עד 13 חלומות.
מועד הבחינה יקבע תוך חודש מהגשת עבודת הסיום. במבחן הסיום נקרא הקנדידט לעמוד בפני ועדה שתכלול 3 בוחנים בכירים מחברי המכון, אשר קראו את עבודת הסיום שלו. בסיומו של התהליך הוא מקבל תואר של אנליטיקאי יונגיאני ויכול להתקבל באגודה היונגיאנית הבינלאומית , אך קבלתו במכון מותנית בהצבעת החברים. 

 

תשלום דמי חבר: הקנדידטים נדרשים לשלם דמי חבר כעמיתים ( 500 שח'), שנה לאחר סיום הקורסים והלימודים הפורמאליים. לאחר המעבר של בחינת הסיום, התלמידים (שמתקבלים כחברים במכון), נדרשים לשלם דמי חבר מלאים (700 שח').

תכנית ההכשרה דורשת  מחוייבות, הקדשה ונכונות לעבור תהליך אישי ומקצועי שגמול עמוק ומשמעותי בצדו.
 
                    

רשימת המדריכים חברי המכון:
לאה אבשלום

דר. ברוך כהנא

פרופ. הנרי אברמוביץ
דר. יהודה אברמוביץ
דר. אבי באומן
יעל באומן
 בתיה ברוש

בתיה שטרן

דוד ג'רבי -נמצא בחו"ל
 
רות זליגר
יהושע זיו
מיכל טרודרט
ד"ר טריסטן טרודרט
מקסין כהן – ז'וקוב - נמצאת בח"ול

נועה פוירשטיין שוורץ
חוה מוריס  -הפסיקה להדריך
פרופ. תמר קרון
שרה שלו
 
פורת רינה
נתנאל פרי

תמר לנגהיים

אפרת חרמוני

אסתי לידר

יוסיפה שורק

נעמי בן חיים

אורנה יחזקאלי

חגית חוף
מדריכים עמיתים במכון*
דבורה קוצינסקי
נאוה תל-פז
רותי נצר

 

 

*על אחד משני המדריכים בקונטרול להיות חבר מלא במכון והוא זה שמגיש את הקנדידט לבחינה