תכנית ההכשרה

                              טופס הערכה עצמית לקנדידט

שם הקנדידאט.........................................שם המדריך....................................

מס שעות ההדרכה.......                           מס. מקרים.................................

הערך בקצרה מה הן נקודות החוזק ונקודות החולשה שלך  בתחומים הבאים :

  1. ידע תיאורטי. 
  2. יישום קליני
  3. הבנת תהליכי העברה והעברה נגדית
  4. הבנה סימבולית
  5. יכולת לשמור על גבולות הולמים בטיפול
  6. היכולת להפיק מן ההדרכה
  7. היכולת לעבוד במסגרת קבוצתית

ציין נקודות חוזק וחולשה והתקדמות  שחלה במהלך השנה החולפת .