תכנית ההכשרה

 

סילבוס לתהליך הכשרה אנליטי

קורס על התפתחות הנפש בילדות.

בקורס נפגוש את שני התאורטיקנים

Neumann Erich(1905 – 1960)

(1905 –1995) Fordham Michael

 שמתוך גישתו של  יונג בנו תפישה של התפתחות הנפש האנושית מינקות עד בגרות.

במפגשים נתייחס לשתי התאוריות תוך קריאה במקורות :

 הספר של נוימן המתורגם לעברית- הילד: האישיות בשחר התפתחותה, חסינות, 2011

 והמאמרים המצורפים של נוימן ופורדהם והממשיכים שלהם.

המפגש עם הגישות ההתפתחותיות יהיה תוך הבהרה של עולם המושגים של כל תאוריה , מבנה הנפש והפתולוגיה האפשרית, הנובעת ממנה.

יהיה גם דיון בשוני בין שתי הגישות ושני האישים .

הלמידה תהיה תוך שיתוף התלמידים בקריאה של החומר , שיתוף בדוגמאות מהקליניקה וכמובן שיח על החומר .

מקוות שיחד נלמד ונהנה,

שנה טובה,

תמר לנגבהיים

רבקה להב