הטיפוסים הפסיכולוגיים והסימנים האסטרולוגים

אחת מן התרומות המעניינות והייחודיות שהביא יונג בתוך התיאוריה שלו על הנפש הקולקטיבית היא התאוריה שלו על הפונקציות הפסיכולוגיות - חשיבה ורגשיות כפונקציות בעלות רציונל ,תחושתיות ואינטואיציה הקשורות בתפיסה ונטיות ההסתגלות האינטרוברטית והאקסטרוברטית שיוצרות כולם יחד וריאציות של טיפוסים. חקר הטיפוס יכול להצביע על מהי הפונקציה הנחותה הצילית המפריעה לאדם בתפקודו.

מכיוון שיונג חיפש תבניות ארכיטיפיות מולדות הוא חקר את הנושא בעזרת מיתוסים מתרבויות שונות ובעזרת התורות הפסיכולוגיות הראשוניות ביותר כמו האסטרולוגיה.

בסמינר שימשך שלושה מפגשים ננסה להבין את הפונקציות הפסיכולוגיות ואת הנטיות הנפשיות . ננסה לראות ולתרגל את הנושא על עצמינו וראות כיצד עוזרים לנו הדברים בהבנה טובה יותר של הנפש . ננסה גם לקשור את הנושא לסימנים האסטרולוגים , לארבעת היסודות המסמלים כל אחד פונקציה ,לשמש לירח לפלנטות אשר סביבנו אשר מסמלים תכונות הקשורות לטיפוסים .

ביבליוגרפיה :

Jung c g: psychological types (1921) in Princeton series 1971 Princeton University Press. Chapter 10   General Description of the type's pg. 330-405

         Von France M L: The inferior function and the four functions in Von France and Hillman the Psychological functions.

Dane Rudyard: The Astrology of Personality: Astrology and analytical Psychology pg. 75-101, cap 7 the sign of the zodiac pg. 194-217, Aurora press 1991

home left image 03