סילבוס לקורס "הפואר והסנקס"

לאה אבשלום ומיכל טרודרט

תאריכי הקורס: .27.2  6.3  13.3  20.3

הקורס יעסוק בצמד הארכיטיפים הפואר אטרנוס והסנקס. נדון בהם כארכיטיפים בפני עצמם ותפקידם בנפש, וכן במקומם כחלק ממעגל החיים, ובביטויים הפתולוגיים שלהם. נראה כיצד הציר פואר-סנקס בא לידי ביטוי בקליניקה.

בחלק של ההדרכה, נשמח אם תציגו מקרים בהם בולט אחד משני קטבים אלה, הקונפליקט ביניהם, והמפגש בין נפשו של המטופל ונפשו של המטפל באספקטים אלה.

רשימת קריאה (החומר הסרוק יישלח אליכם בהמשך):

  1. Hillman, J. (2005) Senex and Puer. Spring Publications. Ch 1: Senex and Puer: An Aspect of the Historical and Psychological Present. Pp. 30-70
  2. Von Franz M.L.  (1970) The Problem of the Puer Aeternus. Inner City Books (2000) Lecture 1, pp. 7-12 Lecture 6, pp. 122-139
  3. Tatham, P. (1992) The Making of Maleness. Karnac Books. Ch 2: Must youth always follow age? Pp. 21-38
  4. Shalit, E. (2011) The Cycle of Life: Themes and Tales of the Journey. Fisher King Press. Chapter 3: The Puer and the Puella. Pp.89-109. Chapter 5: The Senex. Pp.  141-155
  5. Tacey, D. (2014) James Hillman: The unmaking of a psychologist. Part two: the problem of the puer. Journal of Analytical Psychology vol. 59 pp. 486-502.

קריאה מומלצת נוספת:Avi Baumann :The Torch Bearer , Puers as the second Generation of Holocaust survivors in Zurich conference 1995     

אבי באומן הנער הנצחי ,האב טיפוס והקומפלקס בחיים בחברה ובקליניקה (אתר המכון)

http://www.jung-israel.org/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/31-%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%99-,%D7%94%D7%90%D7%91-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A1-%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%A1-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%91%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94

(המשך בעמוד הבא)

כמו כן, יש שני מאמרים נוספים באתר המכון, "געגועיו של הפואר לאהובה הבלתי מושגת" של לאה אבשלום ו"הסבל של הפואר" של נתי פרי, שני מאמרים אלה הוצגו בכנס במעגן ב- 2008 בהקשר של סרט שנעשה עפ"י יצירתו של פושקין "ייבגני אונייגין".

Hillman, J. (2005) Senex and Puer. Spring Publications. Ch. 6: Pothos: The Nostalgia of the Puer Eternus. Pp. 179-192

Hillman, J. (2005) Senex and Puer. Spring Publications. Ch. 8: Puer Wounds and Odysseus’ Scar. Pp. 214-247

Hubback, J. (1996) The archetypal senex: an exploration of old age. Journal of Analytical Psychology vol. 41, pp. 3-18.

המאמר מתייחס בעיקר לגיל הזקנה. הזקן החכם לעומת תגובות לאבדנים הקשורים בגיל השלישי. כמו כן הכותבת דנה בתגובתו של יונג עצמו לזקנתו וכן כותבת על טיפול באנשים בגיל השלישי.

Kirsch T.B. (1974) A Clinical Example of Puer Aeternus Identification. Journal of Analytical Psychology vol.19 issue 2. Pp. 151-164

קירש מציג דוגמא טיפולית לפואר אטרנוס שעבר תהליך של התפתחות בטיפול.

home left image 03