"... אל תשלח ידך אל הנער..."

סמינר "הילד בגישה היונגיאנית" הביטים תיאורטיים וקליניים. מאי 2018

בארבעת הפגישות בסמינר, ננסה לשרטט את דמותו של ארכיטיפ הילד, מתוך חומרים שיביאו חברי הקבוצה.  ננסה לבחון את הקשר הדיאלוגי בין חווית הילד המופנמת מתוך עולם יחסי האובייקט של כל אחד מאיתנו, לבין אותם אלמנטים ארכיטיפיים המופיעים בפרודוקציות של הלא מודע. ננסה להצביע על מיקומו של הילד גם בשלבי החיים הנפשיים המאוחרים יותר וכמובן שנתייחס (ככל שיאפשר הזמן) גם להיבטים הקליניים.

                                                                 

חומר קריאה ממומלץ:

  1. TRAUMA AND SOUL / Donald Kalsched   במיוחד הפרק השני : loss and recovery of the soul – child
  2. 2."אני אלוהים ויש לי פצע ..."  יהושע זיו . מאמר שמופיע באתר של המכון. 
  3. James Hillman "betrayal"      מתוך loose ends

home left image 03