בחינת המעבר משנה ב' ל-ג'

בחינת המעבר משנה ב' ל – ג' במכון היונגיאני באה להעריך את הבקיאות שלכם במה שלמדתם בסמינרים, כמה וכיצד הפנמתם את הרעיונות היונגיאניים, את המושגים ואת הדרך הסימבולית, וכמה אתם מיישמים מה שלמדתם בעבודתכם.
בכתיבת העבודה, שתתבסס על חומר מהטיפולים שלכם, ובשיחה עם שני בוחנים, תידרשו להראות כמה אתם מסוגלים להסביר ולהדגים את מה שלמדתם מתוך עבודתכם בקליניקה.
הבחינה תתבסס על עבודה שתגישו לוועדת ההסמכה, תיבדק על ידי שני מורים ובהמשך תוזמנו לראיון ולשיחה .
בעבודה שתוגש לשני בוחנים הנכם מתבקשים להדגים מושגים מרכזיים מתוך לא פחות מ – 3 קורסים שלמדתם, ולהסתייע במושגי יסוד שלמדתם בעבר.
היקף העבודה עד 5,700 מילה.
העבודה יכולה להתבסס על דוגמאות ותיאורים מתוך טיפול אחד או דוגמאות ותיאורים קליניים מתוך כמה טיפולים, לפי בחירתכם, אם כי מומלץ על בחירת מטופל אחד מרכזי שסביבו תדגימו את מה שלמדתם.
מי שמעוניין שעבודתו תשמש כשלב מכין לקראת המעבר לשלב הקונטרול, יוכל להתבסס על בחינת המעבר. במקרה זה מומלץ לקחת את אותו מקרה שירצה הקנדידט להגיש בבחינת הקונטרול.
בכל שאלה אפשר לפנות לחברי ועדת ההסמכה.