קורס: יונג הגוף והתנועה

מרצה: קרני ישי

שלושה מפגשים בני ארבע שעות כל מפגש.

תאריכים: ,14.11.17, 21.11.17,  28.11.17

בשלושת המפגשים נכיר שלושה מהענפים השונים שצמחו לאורך השנים מתוך התאוריה היונגיאנית המחברים את התאוריה לגישות ממוקדות גוף ותנועה.

הקורס ישלב התנסות קצרה, קריאת טקסטים ואפשרויות יישום בקליניקה לגבי כל אחד מהמודלים.

המודלים בהם נעסוק:

Body and Soul   מריון וודמן

Authentic Movement  מרי וויטהאוז

Process Work  ארנולד מינדל

ביבליוגרפיה: יונג הגוף והתנועה

Mindell, A. (1985) Working with The Dreaming Body, Arkana, London.

Mindell, A. (1998) Dreambody, Lao Tse Press, Oakland, Ca.

Pallaro, P. (2001) Authentic Movement, Jessica Kingsley Publishers, London. Volume 1,2.

Jung on Active  Imagination  (1997 edited: Codorow. J), Princeton University, N.J.

Spring 72 (2005) Body and Soul, Spring Journal, New Orleans, Louisiana.

מינדל. א (2015) לעבוד עם הגוף החולם, תרגום: מיכל ורטהיימר שמעוני.

יונג. ק.ג (1993) זכרונות חלומות מחשבות, הוצאת רמות – אוניברסיטת תא, רמת אביב.

ביבליוגרפיה העשרה:

. Bosnak, R. (2007) Embodiment, Routledge, N.Y

Jung, C.G. (1998) Seminar on Nitzsche's Zarathustra, Princeton University Press, Princeton,  New Jersey.

Jung, C.G (1969) C.W, Volume 8, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.Stevens,A (1986) Withymead, a Jungian community for the h Wendy K. Swan, Editor, (2011) The Memoir of Tina Keller – Jenny, Spring Journal Books, New Orleans, Louisiana.

Woodman, M. (1993) Conscious Femininty, Inner City Books, Canada.

Woodman, M. (1985) The Pregnant Virgin, Inner City Books, Canada.

ealing arts. Coventure, London

בהצלחה

קרני

home left image 03