קורס על הסמל-רותי נצר  

נושאי הקורס:

מהו הסמל – תווך, טרנספורמציה, אנרגיה, שפה, מרחב מעברי, פונקציה טרנצנדנטית.

סמל לפי פרויד ויונג. סמל וסימן, סמל ואלגוריה. סמל אישי וקולקטיבי. סמל וארכיטיפ וקומפלקס.

סמל אוניברסלי ותרבותי.

סמל ברמות שונות של ההסטוריה והתודעה. תרבויות ראשוניות לעומת מערביות. פסיכוזה. חזיון.

סמל בחלום.  במיתוס.

סמל ומסר רוחני.

סמל ומטפורה בשירה. סמל בשירה ובפסיכותרפיה.

ביהדות – מהאלוהי לסמלי-האנושי (מהקבלה לחסידות).

סמלים בפרקי הסרט 'חלומות' של קוראסאוה – אופן הופעתם בגילאים ומצבי תודעה שונים.

סמלים, אלגוריה ומציאות בספורי עגנון.

התלמידות יתבקשו לקרוא את ספורי עגנון:

הסייף (תכריך של ספורים), האדונית והרוכל (סמוך ונראה) עידו ועינם (עד הנה).

ולהביא חלומות וביטויי יצירה אחרים לשעורים.

מקורות

שלו שרה. 2008. חלום והחלמה. הקבוץ המאוחד. פרק ראשון. סמליות. עמ'  11- 44.

נצר רות. מסע אל העצמי. 2004. פרק ג. העולם הסמלי והמיתולוגי. מודן. עמ' 97-114.

נצר רות. השלם ושברו. 2008. כינוס מאמרים ממבט פסיכולוגית המעמקים של יונג. מיתוס, ספרות, שירה. כרמל. פרק כ"ז – משהו על הלשון והסמל ביהדות. עמ' 412-418.+ פרק י"ט. סמל היה לפני שהסמל התחיל. על הסמל בשירה ובפסיכותרפיה. עמ' 347- 357.      

Cooper J.C. 1978. An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols. London: Thames and Hudson.

Samuels, Andrue, 2000. A Critical Dictionary of Jungian Analysis, N.Y: Brunner- Routledge.Pp. 144-147.

Jacobi Jolanda.  Complex Archetype Symbol.  1974. Bollingen Series. N.Y.: Princeton University  Press. pp.74-126.

home left image 03