סמינר חלומות 

משום שהחלום והעבודה עליו, עיקרם חוויה טעונה רגש, וזה גם כוחו של החלום, החלטנו  שסמינר החלומות יתקיים במתכונת של סדנה. כל אחת ממשתתפות הסמינר תביא חלום שלה או של מטופל/ת. נעבוד על החלומות תוך הדגשה של האספקט החוויתי – קומפנסטורי של החלום. ננסה לזהות את הקומפלקסים המוצגים ע"י החלום וננסה להבין לאן "מתמרר" (מלשון תמרור) אותנו החלום. כמובן שתוך כדי הדיון, נתייחס לשאלות תיאורטיות שיעלו בתוך הקבוצה גם תוך התייחסות לחומר הקריאה המומלץ.

כחודש לפני הסמינר נבקש מכם לשלוח לנו את החלומות אותם תבקשו להציג בקבוצה.

החומר המומלץ לקריאה:

  

  1. James Hillman- 1-The Dream and the Underworld

    1. 2- A blue Fire

  2. Marie-Louise von Franz-The Way of the Dream

 

  1. The riddle of Siegfried: exploring methods and psychological perspectives in analytical psychology

(Journal of Analytical Psychology, 2016, 61, 1, 88–105)

 

נעמי בן חיים

יהושע זיו