מאמרים

המאמר נותן את ההקדמה למיתולוגיה כשפה אינטואיטיבית המשקפת תהליכים נפשיים
שם המחבר: מריזה קדר

 הייתי עם אמי במותה

מריזה קדר כותבת על אמה
שם המחבר: מריזה קדר

סמינר על החלומות

המאמר נותן סקירה מפורטת על האספקטים השונים של החלום
שם המחבר: מריזה קדר

אובדן הטמנוס

על אובדן הטמנוס "TEMENOS LOSS" או כשהקליניקה עוברת דירה
שם המחבר: פרופ' הנרי אברמוביץ