חברי המכון
שליט אראל
פסיכולוג קליני בכיר ואנליטיקאי יונגיאני מדריך, לשעבר יו"ר החברה הישראלית לפסיכולוגיה אנליטית.
איש קשר של ה-IAAP לבולגריה. ניהל בעבר המרפאה הקהילתית לבריאות הנפש של שלוותא.חבר המועצה לשלום ולביטחון.
 
 
 
 
Dr. Erel Shalit is a Jungian psychoanalyst in Ra’anana, Israel. He is a training and supervising analyst, and past President
of the Israel Society of Analytical Psychology (ISAP). He serves as liaison person of the International Association of
Analytical Psychology (IAAP) with Bulgaria.
He is a past Director of the Community Mental Health Clinic, Shalvata Psychiatric Centre.
Erel Shalit has served as officer in the IDF Medical Corps, and is a member of the Council for Peace and Security.
 
Books
Shalit, E. (forthcoming) Archetypal Images of the Cycle of Life and the Ages of Man.
Shalit, E. (2009) The Enemy, the Cripple and the Beggar: Shadows in the Hero’s Path. (Bulgarian translation). Sofia: Leges Artes.
Shalit, E. (2008) The Enemy, the Cripple and the Beggar: Shadows in the Hero’s Path. Carmel, CA: Fisher King Press. ISBN 10: 0-9776076-7-4; ISBN 13: 978-0-9776076-7-9.
Shalit, E. (2008) The Complex: Path of Transformation From Archetype to Ego (Bulgarian translation). Sofia: Leges Artes.
Shalit, E. (2004) New Revised Edition: The Hero and His Shadow: Psychopolitical Aspects of Myth and Reality in Israel; (foreword by Andrew Samuels). Lanham, MD: University Press of America. ISBN 0-7618-2724-2.
Shalit, E. (2002) The Complex: Path of Transformation From Archetype to Ego. Toronto: Inner City Books. ISBN 0-919123-99-6.
Shalit, E. (2001) Oidipus: Komplexets Arketyp [in Swedish]. Stockholm: Centre for Jungian Psychology. ISBN 91-7075-096-3.
Shalit, E. (1999) The Hero and His Shadow: Psychopolitical Aspects of Myth and Reality in Israel; (foreword by Andrew Samuels). Lanham, MD: University Press of America. ISBN 0-7618-1442-6.
שליט, א. (1995) הגיבור וצלו - היבטים פסיכו-פוליטיים של מיתוס ומציאות בישראל. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.
[Shalit, E. (1995) The Hero and His Shadow – Psychopolitical Aspects of Myth and Reality in Israel; (in Hebrew, with a foreword by Andrew Samuels). Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad.] ISBN 965-02-0084-3.
 
Encyclopedia Entrances
Shalit, E. (2009) Dreams in the Old Testament, in Leeming, Madden & Marlan (Eds.), Encyclopedia of Psychology and Religion. Springer.
Shalit, E. (2009) Sacrifice of Isaac, in Leeming, Madden & Marlan (Eds.), Encyclopedia of Psychology and Religion. Springer.
Shalit, E. (2009) Jerusalem, in Leeming, Madden & Marlan (Eds.), Encyclopedia of Psychology and Religion. Springer.
Chapter in Books/Congress Proceedings
Shalit, E. Jerusalem – Archetypal Wholeness, Human Division. In Thomas Singer (Ed.), Psyche and the City: A Soul’s Guide to the Modern Metropolis. Spring Journal Books. (Forthcoming).
Shalit, E. Jerusalem as Metaphor: Image of Wholeness, Shades of Division. In Pramilla Bennett (Ed.) Journeys and Encounters: 17th International IAAP Congress. (Forthcoming).
 
Articles (2004 – present)
 
Shalit, E. (Forthcoming) AHistory of the Dream: Fate and Destiny From Gilgamesh to Jung.
Shalit, E. (Forthcoming). Requiem: Notes from Professor Shimeoni’s Lecture and Reflections on Exile.
Shalit, E. (2007). The Sacred and the Profane in One Small Space. Midstream, Vol. 53, July/Aug, pp. 2-4.
Shalit, E. (2007). Denial and Demonization. Midstream, Vol. 53, Jan/Feb., pp. 4-11.
Shalit, E. & Hall, J. (2006). The Complex and the Object: Common Ground, Different Paths. Quadrant, vol. 36:2, Summer 2006, pp. 27-42.
Shalit, E. (2006). Springtime for Chamberlain. Politiken, July 19, 2006 (In Danish; Bulgarian).
Shalit, E. (2006). Whose portrait is it, really? (Hebrew; English). In Hagit Shahal, Seeing Me, Seeing You. Catalogue and Exhibition. Tel Aviv: Montefiore Art Gallery.
Shalit, E. (2004) Will Fishes Fly in Aquarius -Or Will They Drown in the Bucket? San Francisco Jung Institute Library Journal, Vol. 23, number 4, Nov. 2004, pp. 7-33.
 
 
 
 
 http://erelshalit.blogspot.com