הסמינר על ה"אנימה " פבר. 2017,  

להלן ביבליוגרפיה ראשונית מומלצת. בשתי כוכביות מסומנת קריאת החובה ובכוכבית אחת זו המומלצת.

קרוב לודאי שלרשימה זו יתווספו כותרים בחודשים שיבואו.

הסמינר יעסוק במשמעות האנימה כמבנה נפשי ובהתפתחותו של המושג בחשיבה של הפסיכולוגיה האנליטית. בסמינר נשלב תובנות מהמיתולוגיות היוונית וההודית

ביבליוגרפיה מומלצת:

C.G.JUNG-  VOL 9 (2), Aion,   : "The Syzygy: Anima and Animus"**

**C.G.JUNG- VOL 7 , Two Essays,  in "The Relations Between the Ego and the Unconscious"; 'Anima and Animus'

**C.G.JUNG- VOL 9(2),The Archetypes of the Collective Unconscious: ""The Psychological aspects of the Kore"

EMMA JUNG: Animus and Anima*

MARIE-LOUISE VON FRANZ: " The Golden Ass of Apuleius" chapters 5,6,7(Amor and Psyche )**

אריך נוימן: "אמור ופסיכה"**

איירין קלרמונט דה קסטייחו: "אישה" פרקים 4,10,1*

JAMES HILLMAN: Anima: An Anatomy of a Personified Notion*

**JAMES HILLMAN: "Betrayal"

**VERENA KAST:" Animus and Anima"  in" Handbook of Jungian Psychology" (chapter 5)

    Edit. R. Papadopoulos (Routledge)

**VERENA KAST :"Animus and Anima: Spiritual Growth and Separation"; "Harvest", Vol 39,1993, 5-15